Naujovės VDU Studentų parlamente ir naujai išrinkta parlamento pirmininkė

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinkosi į pirmąjį savo kadencijos posėdį. Pristatyta kaip naujai veiks parlamentas ir kokios naujovės laukia bei išrinkta nauja parlamento pirmininkė.

Lapkričio 16 d. įvyko pirmasis VDU parlamento posėdis šioje kadencijoje. Posėdžio metu vyko naujojo parlamento pirmininko rinkimai. Šią poziciją užimti siekė 3 kandidatai: Gabija Paškevičiūtė (sulaukė 11 balsų už), Auksė Zykutė (sulaukė 4 balsų už), Viktorija Čiapaitė (sulaukė 8 balsų už).

Šią kadenciją VDU Studentų parlamentui pirmininkaus politikos mokslų ir diplomatijos fakulteto, 4 kurso studentė – Gabija Paškevičiūtė.

Šie metai parlamentui permainingi, iš esmės keičiasi parlamento veikimo principas. Vasaros laikotarpiu VDU Studentų atstovybės (SA) Valdyba inicijavo Studentų parlamento veiklos tyrimą, kuriuo siekė ištirti esamą veiklos situaciją ir įvertinti palaikymą pokyčiams, jei jie būtų inicijuojami. “Džiaugiamės, kad tyrimas buvo pasisekęs ir pavyko bendrai pasiekti dalyvavusių respondentų skaičių – 52,1 proc. Atlikta tyrimo rezultatų analizė, mums parodė, jog šio aukščiausiojo VDU SA valdymo organo veikla yra vertinama vidutiniškai, kad jis nėra toks aktyvus, koks galėtų būti, o Parlamento vidinė komunikacija nėra efektyvi, tinkama. Taip pat rezultatai parodė, kad šis valdymo organas ne pilnai išnaudoja savo potencialą bei turimas galimybes. Todėl bendrai su kolegomis iš VDU SA Valdybos inicijavę Studentų parlamento pertvarką tikimės, jog ji leis suformuoti nuoseklią sistemą, kuri padės įgyvendinti inicijuotų pokyčių pagrindinę misiją – skatinti platesnes ir kokybiškesnes diskusijas Parlamente, studentams svarbiais klausimais, o Parlamento nariams bus sudarytos dar didesnės galimybės aktyviau įsitraukti į veiklą, pavyzdžiui dalyvaujant atitinkamo komiteto veikloje ir apskritai siekti, kuo efektyvesnio šio valdymo organo veikimo ir matomumo studentų tarpe”,– apie parlamento pokyčių reikalingumą komentuoja VDU SA Valdybos narys Lukas Gedvila.

Nuo šiol parlamento veikla bus vykdoma dviejuose komitetuose: valdymo komitete ir socialinių ir akademinių reikalų komitete. “Komitetai dalyvaus sprendimų priėmime, nagrinės svarbius dokumentus, atstovaus savo fakultetų studentams bei prisidės prie prioritetinių klausimų išsprendimo”,– apie komitetų veiklą komentuoja VDU Studentų parlamento pirmininkė G. Paškevičiūtė.

“Akademinių ir socialinių reikalų komitetas – pagal kompetenciją nagrinėja ir teikia siūlymus dėl Studentų parlamentui teikiamų dokumentų, projektų, įvairių pasiūlymų susijusių su Universiteto studijų kokybe ir aplinka. Kai tuo tarpu valdymo komitetas – pagal kompetenciją yra atsakingas už Parlamento valdymo, Studentų atstovybės prezidento, Parlamento pirmininko, valdybos, revizijos rinkimų teisinį reguliavimą ir kokybės priežiūrą”,– L. Gedvila.

Gruodžio mėnesį vyko parlamento komitetų pirmininkų ir sekretorių rinkimai. 

Socialinių ir akademinių reikalų komiteto pimininku išrinkta Solvita Ausiukytė surinkusi 12 balsų už ir 1 balsą prieš. Socialinių ir akademinių reikalų komiteto sekretore tapo Evelina Laurinaitytė surinkusi 11 balsų už, 1 prieš ir 1 susilaikiusį.

Valdymo komiteto pirmininke išrinkta Viktorija Čiapaitė surinkusi 10 balsų. Likę kandidatai: Auksė Zykutė surinko 6 balsus, Domas Gudas surinko 1 balsą. Valdymo komiteto sekretoriumi išrinktas Kevinas Bartušas surinkęs 13 balsų už ir 4 susilaikiusius.

Panašūs pranešimai