VDU Studentų parlamentas rinksis į posėdį

Balandžio 25 d. 19 val. Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į posėdį, kurio metu bus aptariamas ir svarstomas naujas organizacijos darbo reglamentas.

Posėdžio darbotvarkė:

  1. Posėdžio dalyvių registracija
  2. VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas
  3. VDU Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai
  4. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
  5. VDU SA Darbo reglamento tvirtinimas (Pristato: Emilija Drabužinskaitė)
  6. VDU Studentų parlamento narių nušalinimas iš Studentų parlamento
  7. Kiti klausimai
  8. Posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais. Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Panašūs pranešimai