Norą užimti VDU SA prezidento pareigas išreiškė viena studentė

Kovo 7 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į VDU Studentų atstovybės (SA) atakaitinę-rinkiminę konferenciją, kurios metu vyks VDU SA prezidento rinkimai. Prašymą kandidatuoti į šias pareigas pateikė viena kandidatė – Socialinių mokslų fakulteto bakalaurantė ir dabartinė VDU SA prezidentė Emilija Drabužinskaitė. 

Šiais metais norą užimti pareigas išreiškusi kandidatė yra IV kurso psichologijos studijų programos studentė, ketvirtus metus veikianti VDU Studentų atstovybėje. E. Drabužinskaitė du metus ėjo socialinių reikalų komiteto koordinatorės pareigas, metus viceprezidentės ir šiuo metu baigia pirmąją prezidentės kadenciją. Taip pat aktyviai įsitraukia į atstovavimą studentams VDU Taryboje, VDU Rektorate, VDU Ginčų nagrinėjimo komisijoje, VDU Etikos komisijoje, VDU Studentų parlamente, VDU Socialinių mokslų fakulteto taryboje.

„Kandidatuodama į šias pareigas antrus metus iš eilės tikiu, jog esu aiškiai susipažinusi su VDU studentų poreikiais ir dabartine situacija bei tai, kokį vaidmenį aukštosios mokyklos sistemoje turi VDU Studentų atstovybės prezidentas“,- savo veiklos gairėse rašo kandidatė.

E. Drabužinskaitė, atsižvelgdama į praėjusių metų veiklos rezultatus ir dabartinę veiklos kryptį, veiklos gairėse išsikėlė 14 tikslų, kurių pagalba žada užtikrinti studijų kokybės ir socialinės aplinkos gerinimą, studentų atstovų sistemos tobulinimą, bendruomenės ir savivaldos stiprinimą.

Emilijos Drabužinskaitės motyvacinis laiškas ir veiklos gairės.

Vasario 27 d. 18 val. VDU Didžiosios salės foje (S. Daukanto g. 28) vyks pokalbis su kandidate į prezidentus, kurio metu ji galės išsamiau papasakoti apie savo idėjas bei tikslus ir atsakyti į studentų klausimus.

Kovo 7 d. 11 val. vyks VDU SA ataskaitinė-rinkiminė konferencija, kurios metu bus pristatyta organizacijos veiklos ir finansinė ataskaitos, renkamas VDU SA prezidentas (-ė), valdyba ir revizija.

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės prezidentas (-ė) – atstovybės vadovas, kuris yra atsakingas už tai, kas vyksta atstovybėje ir už jos ribų. Jis atstovauja visiems universiteto studentams Universiteto Rektorato, VDU Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, atstovauja VDU studentams Lietuvos studentų sąjungoje bei atlieka kitas funkcijas numatytas VDU SA Įstatuose.

Panašūs pranešimai