Untitled design

Revizijos komisija

Revizijos komisija yra kolegialus vidaus kontrolės organas. Revizijos komisija vykdo VDU SA, jos padalinių bei juridinių asmenų finansinę bei veiklos kontrolę. Tikrina ir vertina VDU SA ir jos padalinių bei įsteigtų juridinių asmenų teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą, teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas ir rekomendacijas.

Revizijos komisijos nariai:

Vytautas Čepas


Revizijos komisijos pirmininkas / Chairman of Audit Commision

Ieva Vengrovskaja


Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commision

Joana Gasiulytė


Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commision

Vytautas Valaitis


Revizijos komisijos narys / Member of Audit Commision

Laurynas Samajauskas


Revizijos komisijos narys / Member of Audit Commission