Revizijos komisija

Revizijos komisija yra kolegialus vidaus kontrolės organas. Revizijos komisija vykdo VDU SA, jos padalinių bei juridinių asmenų finansinę bei veiklos kontrolę. Tikrina ir vertina VDU SA ir jos padalinių bei įsteigtų juridinių asmenų teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą, teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas ir rekomendacijas.

Revizijos komisijos nariai:

Ieva Vengrovskaja


Revizijos komisijos pirmininkė / Chairwoman of Audit Commision

Erika Dervinytė


Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commision

Gabrielė Šturmaitė


Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commision

Santa Vozbutaitė


Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commision

Rusnė Rimkevičiūtė


Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commission