Valdyba

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) Valdyba – yra strateginis atstovybės valdymo organas. Valdyboje yra sprendžiami svarbiausi dalykai, kurie susiję su VDU SA strategija, veiklos gairėmis, finansais ir kitais dalykais.

Visi valdybos posėdžiai yra atviri ir juose gali dalyvauti kiekvienas norintis studentas. Šiuo metu VDU Studentų atstovybės valdybą sudaro 6 nariai bei prezidentas.

Valdybos nariai:

Emilija Drabužinskaitė


Valdybos narė 

Aistė Balazaitė


Valdybos narė 

Silvija Malinauskaitė


Valdybos narė

Dovilė Imbrasaitė


Valdybos narė 

Monika Ražauskaitė


Valdybos narė / Member of Management board

Gustė Žukauskaitė


Valdybos narė / Member of Management board

Greta Kuliešiūtė


Valdybos narė / Member of Management board