Artėja permainų kupinas laikotarpis VDU Studentų atstovybei

Kovo 7 d. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) rinkiminė-ataskaitinė konferencija, kurios metu VDU Studentų parlamentas rinks naują VDU SA prezidentą (-ę) ir kitus VDU SA valdymo organus.

VDU SA – organizacija atstovaujanti studentams, siekianti, kad jų balsas būtų išgirstas. VDU SA ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu bus renkamas naujas organizacijos prezidentas. Žmogus, kurio pagrindinis darbas padėti studentams spręsti jų problemas, prisidėti prie studijų kokybės gerinimo bei lengvesnio studentų gyvenimo užtikrinimo. Atstovybės vadovas, kuris yra atsakingas už tai, kas vyksta atstovybėje ir už jos ribų. Jis atstovauja visiems universiteto studentams universiteto Rektorato, Tarybos posėdžiuose su sprendžiamojo balso teise, atstovauja VDU studentams Lietuvos studentų sąjungoje bei atlieka kitas funkcijas numatytas VDU SA Įstatuose.

VDU Studentų parlamentas šiais metais patvirtino VDU SA laikinąją rinkimų organizavimo tvarką. Pagal šią tvarką, norintys kandidatuoti į prezidento postą, užpildytą prašymą, motyvacinį laišką ir veiklos gaires turi pateikti iki vasario 18 d. 17 val. VDU SA Valdybai el. paštu valdyba@vdusa.lt.

Prašymo įregistruoti kandidatu VDU Studentų atstovybės prezidento (-ės) rinkimuose forma.

Kovo mėnesį konferencijos metu bus renkamas ne tik naujas organizacijos vadovas, bet ir VDU SA Valdyba. 

VDU SA Valdyba – tai strateginis Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) patariamasis valdymo organas, kuriame tvirtinamas atstovybės metų planas, nustatomos organizacijos strateginės kryptys bei vykdomos kitos veiklos apibrėžtos VDU SA Darbo reglamento. 

Visi norintys kandidatuoti į šias pareigas turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@vdusa.lt iki kovo 4 d. 17 val.

Valdybos rinkimai vykdomi pagal Laikinąją rinkimų tvarką.

Prašymo įregistruoti kandidatu VDU Studentų atstovybės Valdybos rinkimuose forma.

Konferencijos metu bus renkama ir nauja VDU SA Revizija.

Revizija – kontroliuoja VDU SA finansus ir veiklą. Atlieka organizacijos patikrinimus bei teikia jų išvadas ir rekomendacijas. Komisiją sudaro 5 nariai. Revizijos komisijos narius vienerių metų kadencijai renka Studentų parlamentas.

Norintys kandidatuoti į VDU SA Reviziją savo kandidatūrą turės išsikelti kovo 7 d. vyksiančios ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu.

Panašūs pranešimai