Atsilaisvino vieta į VDU SA Valdybą. Kandidatuok!

Rugsėjo 28 d. vyks Studentų parlamento posėdis, kurio metu bus renkamas naujas valdybos narys. 

Vienam nariui pasitraukus iš Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) Valdybos atsilaisvino vieta į šią poziciją. Norintys tapti valdybos nariu, iki rugsėjo 25 d. 12 val. turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laiška el. paštu prezidentas@vdusa.lt.

Valdyba užtikrina VDU Studentų parlamento priimtų nutarimų įgyvendinimą, svarsto ir priima nutarimus visais VDU SA klausimais jos kompetencijos ribose: svarsto galiojančius norminius dokumentus, kuriais reglamentuojama studentų ir jų organizacijų teisinė padėtis, ruošia rekomendacijas juos tobulinti, organizuoja VDU Studentų parlamento bei prezidento rinkimus, prižiūri jų eigą ir skelbia rezultatus, svarsto VDU SA veiklos bei finansinius klausimus ir kt. 

VDU SA Valdyba sudaroma iš 7 narių, kuriuos renka VDU Studentų parlamentas. Ji renkama vienerių metų kadencijai (kadencijų skaičius tam pačiam asmeniui neribojamas). Valdybą gali sudaryti asmenys, esantys VDU SA nariai, savanoriai, garbės nariai ir/ar Alumni.

Visi norintys kandidatuoti į šias pareigas turi pateikti užpildytą prašymą ir motyvacinį laišką el. paštu prezidentas@vdusa.lt iki rugsėjo 25 d. 12 val. Valdybos rinkimai bus vykdomi pagal VDU SA Darbo reglamentą.

Panašūs pranešimai