Rytoj vyks VDU Studentų parlamento posėdis

Gegužės 23 d. 18 val. Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į posėdį, kurio metu bus aptariamas narių nušalinimas ir parlamento efektyvumo klausimas.

Posėdžio darbotvarkė:

1.Posėdžio dalyvių registracija

2.VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas

3.VDU Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai

4.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas

5. VDU Studentų parlamento narių nušalinimas iš Studentų parlamento

6. Diskusija dėl VDU Studentų parlamento veiklos efektyvumo (VDU SA Valdyba)

7. Kiti klausimai

8. Posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais. Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Panašūs pranešimai