VDU Studentų parlamentas šiandien renkasi į posėdį

Vasario 8 d. 17 val. Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į posėdį, kurio metu bus aptariamas Įstatų ir darbo reglamento pokyčių projektas.

Posėdžio darbotvarkė:

1.Posėdžio dalyvių registracija
2.VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas
3.VDU Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai
4.Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas
5.VDU SA Įstatų ir darbo reglamento pokyčių projekto pristatymas
Pristato: Emilija Drabužinskaitė
6.VDU Studentų parlamento narių mokymų pristatymas
Pristato: Gabija Paškevičiūtė
7.Kiti klausimai
8.Posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais. Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Parlamento posėdis vyks K. Donelaičio g. 52, 202 aud.

Panašūs pranešimai