VDU Studentų parlamentas rinksis į pirmąjį šios kadencijos posėdį

Lapkričio 16 d. 18 val. Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į pirmąjį šios kadencijos posėdį, kurio metu bus renkamas naujas Studentų parlamento pirmininkas.

Posėdžio darbotvarkė: 

1. Dalyvių registracija. 

2. VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas.

3. VDU Studentų parlamento posėdžio pirmininko rinkimai. 

4. VDU Studentų parlamento posėdžio sekretoriaus rinkimai. 

5. Darbotvarkės tvirtinimas. 

6. VDU Studentų parlamento veiklos ir dokumentų pristatymas. 

Pristato: Emilija Drabužinskaitė

7. VDU Studentų parlamento ateinančių metų darbų plano sudarymas ir naujo darbo 

modelio pristatymas. 

Pristato: Emilija Drabužinskaitė

8. Diskusija dėl VDU Studentų parlamento pirmininko rinkimų. 

Pristato: Emilija Drabužinskaitė

9. Kiti klausimai. 

10. VDU Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų valdymo organas, kurį sudaro studentų išrinkti atstovai iš fakultetų bei akademijų ir visų studijų pakopų. Parlamente sprendžiamos studentų atstovų iškeltos problemos ir diskutuojama studentams aktualiais klausimais. Svarstomos ir formuojamos organizacijos (VDU SA) pozicijos svarbiausiais aukštojo mokslo ir kitais klausimais, slaptu balsavimu renkamas ar atstatydinamas VDU Studentų parlamento pirmininkas, VDU SA Prezidentas, Valdyba ir Revizija, svarstomos bei tvirtinamos VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos bei koreguojami ar teikiami nauji VDU SA dokumentai.

Parlamento posėdis vyks K. Donelaičio g. 52, 502 aud.

Panašūs pranešimai