Vytauto Didžiojo universitetas vykdo projektą.

2023 m. rugpjūčio mėnesį Vytauto Didžiojo universitete pradėtas įgyvendinti projektas „Piliečių įtraukimo į Vytauto Didžiojo universiteto mokslo kampanijas skatinimas, sukuriant palankią ekosistemą piliečių surinktų duomenų panaudojimui moksliniuose tyrimuose (Vis.DuomUo)“ Nr. 10-040-T-001. Trukmė: 2023 m. rugpjūčio 1 d. – 2025 m. sausio 30 d. (18 mėnesių). Projekto vertė: 59 960 EUR. Finansuoja Europos Sąjunga NextGenerationEU. Projekto tyrimo vadovė: dr. Saulė Milčiuvienė.
Projektu siekiama sukurti Vytauto Didžiojo universitete palankią ekosistemą piliečių surinktų duomenų panaudojimui moksliniuose tyrimuose, jų atvėrimui ir tvarkymui, tokiu būdu kuo plačiau įtraukiant piliečius į Vytauto Didžiojo universiteto mokslo kampanijas. Piliečių mokslas yra svarbi priemonė demokratizuoti mokslą. Piliečių mokslo grupių sukurti duomenys tampa vis svarbesniu šaltiniu mokslininkams. Šiuo metu Vytauto Didžiojo universitete mokslininkai, vykdantys ir organizuojantys mokslinius tyrimus, susiduria su duomenų atvėrimo, intelektinės nuosavybės bei asmens duomenų apsaugos problematika. Nebuvimas aiškių gairių dėl piliečių surinktų duomenų moksliniuose tyrimuose atvėrimo, tvarkymo ir saugojimo sąlygų yra viena iš priežasčių kodėl mokslininkai nenori įtraukti piliečių į vykdomus mokslinius tyrimus.
Projekto vykdymo metu bus parengti Galimybių žemėlapis dėl piliečių renkamų ir formuojamų duomenų panaudojimo Vytauto Didžiojo universiteto vykdomuose moksliniuose tyrimuose, jų atvėrimo, valdymo ir tvarkymo ir Gairės dėl piliečių renkamų ir formuojamų duomenų panaudojimo Vytauto Didžiojo universiteto vykdomuose moksliniuose tyrimuose, jų atvėrimo, valdymo ir tvarkymo. Jei Galimybių žemėlapis atliks daugiau informavimo ir edukacinę funkciją, tai Gairėse bus pateiktas konkrečios rekomendacijos ir algoritmai dėl duomenų atvėrimo, valdymo ir tvarkymo. Planuojami projekto rezultatai bus rengiami aktyviai bendradarbiaujant su visomis suinteresuotomis šalimis: mokslininkais, studentais, piliečiais ir socialiniais partneriais. Siekiant išsiaiškinti suinteresuotų šalių poreikius ir požiūrį į piliečių surinktų duomenų panaudojimą moksliniuose tyrimuose, bus parengti trys skirtingi klausimynai ir atliktos apklausos. Taip pat projekto vykdymo metu bus organizuoti trys seminarai – apvalaus stalo diskusijos, kurių metu bus pristatomi projekto įgyvendinimo rezultatai bei vyks diskusijos su suinteresuotomis šalimis.

Panašūs pranešimai