Parlamentarai rinksis į paskutinį posėdį

Rugsėjo 28 d. 18 val. Vytauto Didžiojo Universiteto (VDU) Studentų parlamentas rinksis į paskutinį šios kadencijos posėdį, kurio metu bus renkamas naujas narys į VDU Studentų Atstovybės (SA) valdybą, bei 2 nauji nariai į VDU Senatą. 

Valdyba – tai strateginis VDU SA patariamasis valdymo organas, kuriame tvirtinamas atstovybės metų planas, nustatomos organizacijos strateginės kryptys bei vykdomos kitos veiklos apibrėžtos VDU SA Darbo reglamento.

Norą tapti valdybos nariu išreiškė:

Solveiga Skaisgirytė

Su kandidate plačiau susipažinti ir užduoti klausimus galėsite posėdžio metu.

Senatas – kolegiali universiteto akademinių reikalų valdymo institucija. Vadovaujantis VDU Statutu. VDU Senate yra 14 studentų. Senatas yra padalintas į 3 komitetus, kuriuose diskutuojama pateiktais Senatui klausimais atitinkamomis temomis:

 • Studijų
 • Mokslo
 • Strategijos ir valdymo

Norą tapti senato nariais išreiškė:

Vitalija Jakubaitytė

Ernesta Čirvinskaitė

Kristupas Armoška

Su kandidatais plačiau susipažinti ir užduoti klausimus galėsite posėdžio metu.

KONFERENCIJOS DARBOTVARKĖ:

 1. Dalyvių registracija.
 2. VDU Studentų parlamento posėdžio atidarymas.
 3. Posėdžio sekretoriaus rinkimai.
 4. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
 5. Darbotvarkės tvirtinimas.
 6. VDU SA Valdybos nario šalinimas;
 7. Kandidato į VDU SA Valdybą prisistatymas, klausimai ir rinkimai (kandidatė
  Solveiga Skaisgirytė);
 8. Kandidatų į VDU Senatą prisistatymai, klausimai ir rinkimai (kandidatai Vitalija
  Jakubaitytė; Ernesta Čirvinskaitė; Kristupas Armoška);
 9. Laikinosios VDU Studentų parlamento rinkimų tvarkos tvirtinimas;
 10. VDU Studentų parlamento veiklos tyrimo rezultatų pristatymas.
 11. VDU SA Įstatų ir darbo reglamento keitimų projekto pristatymas.
 12. Kiti klausimai
 13. VDU Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

Parlamento posėdis vyks K. Donelaičio g. 52, 203 auditorijoje.

Panašūs pranešimai