Parlamentarai rinkosi į paskutinį šios kadencijos posėdį

Rugsėjo 28 d. Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Sudentų parlamento nariai rinkosi į paskutinį parlamento posėdį šioje kadencijoje. Parlamentarams buvo pristatyti tyrimo rezultatai dėl parlamento veiklos gerinimo ir VDU Studentų atstovybės (SA) dokumentų keitimo projektai. Išrinkti senato nariai ir VDU SA Valdybos narė. 

Prasidėjus posėdžiui ir patvirtinus darbotvarkę, VDU Studentų parlamento pirmininkė Monika Ražauskaitė pristatė valdybos nario atsistatydinimą iš VDU SA Valdybos pozicijos. Susirinkę parlamentarai balsavimo būdu patvirtino šį prašymą (24 už, 1 susilaikęs). 

Po balsavimo šioms pareigoms užimti prisistatė ir atsakinėjo į keliamus klausimus kandidatė į VDU SA Valdybą Solveiga Skaisgirytė. Vėliau buvo organizuotas nuotolinis balsavimas, kur vieningai kandidatūra buvo patvirtinta. 

Vėliau VDU Studentų parlamento pirmininkė trumpai pristatė kandidatų į VDU Senatą motyvacinius laiškus ir parlamentarai nuotolinio balsavimo metu nusprendė, jog į VDU Senatą deleguojamos Vitalija Jakubaitytė ir Ernesta Čirvinskaitė. 

Kitas posėdžio klausimas buvo dėl Laikinosios VDU Studentų parlamento rinkimų tvarkos. VDU SA prezidentė Emilija Drabužinskaitė pristatė šį dokumentą. Bendru sutarimu buvo nuspręsta, kad ateinantys rinkimai į VDU Studentų parlamentą bus organizuojami pagal laikinąją tvarką. Taip pat buvo pristatytas VDU Studentų parlamento rinkimų nuolatinės tvarkos projektas. Šis dokumentas ruošiamas su tikslu, kad kiekvienais metais rinkimai vyktų vienoda tvarka ir kiekvienais metais nebereikėtų šios tvarkos tvirtinti iš naujo. 

VDU Studentų Parlemento posėdžio metu  VDU SA Valdybos narys Lukas Gedvila pristatė dar vasarą vykusio VDU Studentų parlamento veiklos gerinimo tyrimo rezultatus. Taip pat pristatytas Veiklos gerinimo planas. Žingsnis po žingsnio kaip įsivaizduojama, jog viskas turėtų vykti.  

Siūloma išrinkus naująjį parlamentą, startuoti su pilotine darbo sistema, kur parlamentarai pasiskirstys pagal atskirus komitetus ir jų veiklos sritis. Po šio pristatymo vyko klausimų sesija, kurios metu parlamentarai domėjosi ar ne per skubotai rengiamas pilotinis planas? Kaip manoma, kada bus realu vertinti, ar toks modelis pasiteisimo? Ir kada rekomenduoja pakartoti panašų tyrimą? Diskutuojant, buvo nuspręsta, jog pastebėjus, kad šis modelis neveikia, bus bandoma tobulinti šį modelį, o jeigu modelis bus veiksmingas, jį bus galima oficialiai pasitvirtinti arba nepasitvirtinti kitos rinkiminės ataskaitinės konferencijos metu. 

Taip pat posėdžio metu pristatyti atnaujinami VDU SA įstatai ir darbo reglamento projektai. Buvo minima, jog pasipildė uždaviniais ir tikslais pagal dabartinę veiklą. Taip pat šiek tiek pasikeitė dokumentų struktūra, tam kad dokumentai taptų patogesni naudojimui.  

Panašūs pranešimai