Kovo 7 d. bus renkamas VDU SA vadovas(-ė) ir valdymo organai – VDU Studentų atstovybė

Kovo 7 d. 11 val. vyks Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitinė-rinkiminė konferencija. Jos metu bus pristatyta VDU SA metinė veiklos ir finansų ataskaita, vyks VDU SA prezidento, valdybos ir revizijos komisijos rinkimai. 

Valdyba – tai strateginis Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) patariamasis valdymo organas, kuriame tvirtinamas atstovybės metų planas, nustatomos organizacijos strateginės kryptys bei vykdomos kitos veiklos apibrėžtos VDU SA Darbo reglamento.

2023 metais norą tapti valdybos nariais išreiškė:

Silvija Malinauskaitė

Gustė Žukauskaitė

Greta Kuliešiūtė

Aistė Balazaitė

Susipažinti su kandidatais galėsite ataskaitinės-rinkiminės konferencijos metu.

Siekiant užpildyti likusias valdybos vietas, situacija bus sprendžiama ataskaitinio-rinkiminio posėdžio metu.

Posėdžio metu bus renkama ne tik valdyba ir VDU SA prezidentas, tačiau ir revizijos komisija. Kandidatai į ją savo kandidatūras išsikels ir bus renkami posėdžio metu.

Revizija kontroliuoja VDU SA finansus ir veiklą. Atlieka organizacijos patikrinimus bei teikia jų išvadas ir rekomendacijas. Komisiją sudaro 5 nariai. Revizijos komisijos narius vienerių metų kadencijai renka Studentų parlamentas.

Konferencijos darbotvarkė:

 1. Dalyvių registracija. 
 2. VDU SA ataskaitinio-rinkiminio Studentų parlamento posėdžio atidarymas. 
 3. Svečių sveikinimo kalbos. 
 4. Posėdžio pirmininko tvirtinimas arba kito Konferencijos pirmininko rinkimas.
 5. Konferencijos sekretoriaus rinkimai. 
 6. Balsų skaičiavimo komisijos rinkimai. 
 7. Darbotvarkės tvirtinimas. 
 8. VDU SA veiklos ataskaitos pristatymas. 
 9. VDU SA finansinės ataskaitos pristatymas. 
 10. VDU SA Revizijos komisijos ataskaita. 
 11. VDU SA Revizijos komisijos ataskaitos tvirtinimas. 
 12. VDU SA veiklos ir finansinės ataskaitos tvirtinimas. 
 13. VDU SA Valdybos ataskaitos pristatymas. 
 14. VDU SA Valdybos ataskaitos tvirtinimas. 
 15. Pertrauka. 
 16. VDU SA Įstatų ir Darbo reglamento pakeitimų tvirtinimas. 
 17. VDU SA Akreditavimo tvarkos aprašo tvirtinimas. 
 18. Kandidatės į Prezidentus prisistatymas. 
 19. Klausimų sesija kandidatei į Prezidentės pareigas. 
 20. Kandidatų į VDU SA valdybą prisistatymas ir klausimai.
 21. Prezidento ir valdybos rinkimai.
 22. Pertrauka
 23. Kandidatų į VDU SA revizijos komisiją prisistatymai, klausimai ir balsavimas.
 24. Balsavimo rezultatų paskelbimas.
 25. VDU SA ataskaitinio – rinkiminio Studentų parlamento posėdžio uždarymas.

VDU Studentų parlamento narius ir kandidatus į valdymo organus kviečiame Konferencijoje dalyvauti gyvai (VDU Didžioji aula, Gimnazijos g. 7), o visus kitus – stebėti tiesioginę transliaciją VDU Studentų atstovybės Facebook puslapyje.

Panašūs pranešimai