Senatas

Senatas – kolegiali universiteto akademinių reikalų valdymo institucija. Senate VDU studentų interesus gina 14 studentų atstovų.

Daugiau informacijos apie Senatą rasite Universiteto interneto puslapyje.

Vigilija Žiūraitė


El. paštas: vigilija.ziuraite@stud.vdu.lt

Mintarė Baniulytė


El. paštas: mintare.baniulyte@vdu.lt

Vytautas Kučinskas


El. paštas: vytautas.kucinskas@stud.vdu.lt

Lukas Gedvila


El. paštas: lukas.gedvila@stud.vdu.lt

Kristina Balčiūnaitė


El. paštas: kristina.balciunaite@stud.vdu.lt

Ieva Vengrovskaja


El. paštas: ieva.vengrovskaja@stud.vdu.lt

Greta Šmaižytė


El. paštas: greta.smaizyte@stud.vdu.lt

Gabrielė Šturmaitė


El. paštas: gabriele.sturmaite@stud.vdu.lt

Gabrielė Jonuškaitė


El. paštas: gabriele.jonuskaite@vdu.lt

Gabrielė Gudaitytė


El. paštas: gabriele.gudaityte@stud.vdu.lt

Gabrielė Grybaitė


El. paštas: gabriele.grybaite@stud.vdu.lt

Daniel Mačichin


El. paštas: daniel.macichin@stud.vdu.lt

Dominyka Kurklietytė

Magistrantų atstovė VDU Senate


El. paštas: dominyka.kurklietyte@stud.vdu.lt

 

Skip to content