Senatas

Senatas – kolegiali universiteto akademinių reikalų valdymo institucija. Senate VDU studentų interesus gina 14 studentų atstovų.

Daugiau informacijos apie Senatą rasite Universiteto interneto puslapyje.

Andrius Šmitas


El. paštas: andrius.smitas@vdu.lt

Vigilija Žiūraitė


El. paštas: vigilija.ziuraite@stud.vdu.lt

Matas Čepurna


El. paštas: matas.cepurna@vdu.lt

Mintarė Baniulytė


El. paštas: mintare.baniulyte@vdu.lt

Lukas Gedvila


El. paštas: lukas.gedvila@stud.vdu.lt

Gabrielė Jonuškaitė


El. paštas: gabriele.jonuskaite@vdu.lt

Gabrielė Gudaitytė


El. paštas: gabriele.gudaityte@stud.vdu.lt

Gabrielė Grybaitė


El. paštas: gabriele.grybaite@stud.vdu.lt

Daniel Mačichin


El. paštas: daniel.macichin@stud.vdu.lt

Paulius Vaitiekus


El. paštas: paulius.vaitiekus@vdu.lt

 

Skip to content