Senatas

Senatas – kolegiali universiteto akademinių reikalų valdymo institucija. Senate VDU studentų interesus gina 12 studentų atstovų.

Greta Šmaižytė

Prezidentė


greta.smaizyte@stud.vdu.lt

Tel. nr: +370 611 26800

Kristina Balčiūnaitė

Akademinių reikalų komiteto koordinatorė


kristina.balciunaite@stud.vdu.lt

Tel. nr: +370 604 20 535

Paulius Vaitiekus

Projektų ir tarptautinių ryšių komiteto koordinatorius


El. paštas: paulius.vaitiekus@stud.vdu.lt

Tel. nr: +370 636 68 650

Laurynas Nikelis


El. paštas: laurynas.nikelis@stud.vdu.lt

Tel. nr: +370 658 37213

Greta Kuliešiūtė

Administratorė


El. paštas: greta.kuliesiute@stud.vdu.lt

Tel. nr: +370 644 86447

Sandra Matoškaitė

Bakalaurantų atstovas


El. paštas: sandra.matoskaite@stud.vdu.lt

Loreta Petrauskaitė

Doktorantų atstovė


El. paštas: loreta.petrauskaite@stud.vdu.lt

Eigirdas Sarkanas

Magistrantų atstovas


El. paštas: eigirdas.sarkanas@stud.vdu.lt

Vigilija Žiūraitė

Doktorantų atstovė


El. paštas: vigilija.ziuraite@stud.vdu.lt

Mindaugas Rumšas

Bakalaurantų atstovas


El. paštas: mindaugas.rumsas@stud.vdu.lt

Martynas Švarcas


El. paštas: martynas.svarcas@stud.vdu.lt

Vytautas Kučinskas


vytautas.kucinskas@stud.vdu.lt