Author: infovdusa

Atnaujintas Etikos kodeksas

Atnaujintas Etikos kodeksas

Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Etikos kodeksas yra dokumentas, kuris svarbus ne tik pačiam universitetui, bet ir visai jo bendruomenei. Atnaujintame Etikos kodekse yra išsamiau apibrėžiami universiteto bendruomenės santykiai tarpusavyje, plačiau aprašyta akademinio sąžiningumo samprata, įtraukta seksualinio priekabiavimo prevencijos nuostata ir daugelis kitų dalykų. Studentas pasirašydamas sutartį su VDU įsipareigoja laikytis šio kodekso bei jame aprašytų…

Parlamentarai rinkosi į posėdį

Parlamentarai rinkosi į posėdį

Birželio 1 d. Vytauto Didžiojo universiteto Ekonomikos fakultete studentai rinkosi į parlamento posėdį. Kadangi nesusirinko kvorumas (pusė parlamento narių), bendru nutarimu VDU Studentų parlamento posėdis buvo paskelbtas pristatomojo pobūdžio. Su susirinkusiais parlamentarais buvo aptartas klausimas dėl parlamento veiklos gerinimo ir pristatytas atnaujintas VDU Etikos kodeksas.   VDU Studentų Parlemento posėdžio metu  Studentų atstovybės prezidentė Emilija Drabužinskaitė…