The office

Emilija Drabužinskaitė

Prezidentė / President


Tel. nr.: +370 610 36 526

Aistė Balazaitė

Viceprezidentė / Vicepresident


Tel. nr.: +370 647 48 078

Karolis Katilius

Biuro administratorius ir LSP koordinatorius / Office administrator and coordinator of LSP


Tel. nr.: +370 647 33 317

Vitalija Jakubaitytė

Akademinių reikalų komiteto ir studentų atstovų koordinatorė / Academic affairs committee and student representatives coordinator


Tel. nr.: +370 603 88 190

Silvija Malinauskaitė

Socialinių reikalų komiteto koordinatorė / Social affairs committee coordinator


El. paštas: soc@vdusa.lt
Tel. nr.: +370 672 50 823

Brigita Baužaitė

Ryšių su visuomene komiteto koordinatorė / Public relations committee coordinator


El. paštas: rsv@vdusa.lt
Tel. nr.: +370 648 24 762

Dovilė Imbrasaitė

Organizacinių reikalų komiteto koordinatorė / Organizational affairs committee coordinator


El. paštas: ork@vdusa.lt
Tel. nr.: +370 675 02 371

Erikas Balasevičius

Organizacinių reikalų komiteto koordinatorius / Organizational affairs committee coordinator


El. paštas: ork@vdusa.lt
Tel. nr.: +370 615 59 909

Ernesta Čirvinskaitė

Žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorė / Human resources committee coordinator


El. paštas: zik@vdusa.lt
Tel. nr.: +370 602 18 340

Vytautas Čepas

Marketingo ir reklamos komiteto koordinatorius / Marketing and advertising committee coordinator


Tel. nr.: +370 648 12 301