Rektoratas

Rektorate VDU studentus su balso teise atstovauja atstovybės prezidentas Paulius Vaitiekus.

Paulius Vaitiekus

Prezidentas


El. paštas:
paulius.vaitiekus@stud.vdu.lt

Tel. nr.: +370 611 26 800