Ginčų nagrinėjimo komisija

Vytauto Didžiojo universiteto ginčų nagrinėjimo komisija sprendžia ginčus tarp studento (studentų) ir administracijos, dėstytojų ar kitų darbuotojų dėl Mokslo ir studijų įstatyme, VDU Statute, Studijų reguliamine ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo, taip pat studento (studentų) akademinių pasiekimų vertinimo procedūrų laikymosi, kurių nepavyko sureguliuoti administracine tvarka ar derybomis.

Daugiau informacijos apie ginčų nagrinėjimo komisiją rasite Universiteto interneto puslapyje.

Gustė Žukauskaitė


El. paštas: guste.zukauskaite@stud.vdu.lt 

Ieva Vengrovskaja


El. paštas: prezidentas@vdusa.lt

Daniel Mačichin


El. paštas: daniel.macichin@stud.vdu.lt

Skip to content