Ginčų nagrinėjimo komisija

Vytauto Didžiojo universiteto ginčų nagrinėjimo komisija sprendžia ginčus tarp studento (studentų) ir administracijos, dėstytojų ar kitų darbuotojų dėl Mokslo ir studijų įstatyme, VDU Statute, Studijų reguliamine ir kituose teisės aktuose nustatytų teisių ir pareigų įgyvendinimo, taip pat studento (studentų) akademinių pasiekimų vertinimo procedūrų laikymosi, kurių nepavyko sureguliuoti administracine tvarka ar derybomis.

Greta Šmaižytė

Prezidentė


greta.smaizyte@stud.vdu.lt

Tel. nr: +370 611 26800

Vytautas Kučinskas


vytautas.kucinskas@stud.vdu.lt

Tel. nr: +37061176518

Solveiga Skaisgirytė


El. paštas: solveiga.skaisgiryte@stud.vdu.lt

Tel. nr: +370 690 21541