Bendrabučiai

Kada galima registruotis į bendrabučius ir kokių dokumentų reikia?

 Konkursas pirmo antro kurso studentams vyksta liepos- rugpjūčio mėnesiais. Bendrabučiai nr. 1 ir 3 suteikiami visam studijų laikotarpiui, nr. 2- vieniems metams. Kitų pakopų ir kursų studentai gali pretenduoti į laisvus likusius kambarius tik rugpjūčio mėnesio pabaigoje. Liepos mėnesį yra paskelbiama elektroninė paraiška, kurią reikia pildyti norint gauti bendrabutį, ten nurodyti visi reikiami dokumentai.

Ar suteikiama kam nors pirmenybė apsigyventi bendrabutyje?

Taip, pirmenybė teikiama:

  • neįgaliems studentams, jei šiems reikia lydinčio asmens pagalbos, Studentų reikalų departamento direktoriaus leidimu šie asmenys gali gyventi Bendrabutyje;
  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų.

Kokios yra lengvatos apsigyvenant bendrabutyje?

 Paprastai jokios lengvatos nėra taikomos, nebent išskirtiniais atvejais suteikiama žmonėms su negalia.