VDU Studentų parlamento posėdis

Gegužės 24 d. 18:00 vyks Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų parlamento posėdis. Studentų atstovai jame dalyvaus nuotoliniu būdu. Studentų parlamento posėdžiai yra atviri, todėl dalyvauti galite paspaudę šią nuorodą.

2021 m. gegužės 24 d., 18:00 posėdžio darbotvarkė (elektroninė konferencija):

  1. Dalyvių registracija
  2. Darbotvarkės tvirtinimas
  3. VDU SA Studijų programų komitetų Studentų atstovų veiklos nuostatų tvirtinimas
  4. VDU SA Studijų programų kursų seniūnų nuostatų tvirtinimas
  5. Dėl VDU SA Prezidento tiesioginių rinkimų darbo grupės sudarymo
  6. Dėl Studentų atstovų Senate atskaitomybės.
  7. Dėl apmokamų praktikų darbo grupės progreso.
  8. Kiti klausimai
  9. Studentų parlamento posėdžio uždarymas

VDU Studentų parlamentas yra aukščiausias Studentų atstovybės (SA) valdymo organas. Jo nariai priima, papildo ir keičia VDU SA įstatus, reglamentus ir procedūrines taisykles. Taip pat, parlamento nariai slaptu balsavimu renka ir atstatydina VDU SA prezidentą, svarsto bei tvirtina VDU SA veiklos ir finansinę ataskaitas. Studentų parlamento nariai rūpinasi VDU studentų problemų sprendimu ir atsakymu į iškilusius klausimus.

Skip to content