VDU SA ataskaitos teikimo ir rinkimų konferecija

VDU Didžioji aula (Gimnazijos g. 7, Kaunas)

Kovo 14 d. 12 val., VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) vyks VDU SA ataskaitos teikimo ir rinkimų konferecija. Jos metu dabartinė Studentų atstovybės prezidentė Greta Šmaižytė pristatys metines veiklos ir finansų ataskaitas, Studentų parlamentas rinks naują VDU SA Prezidentą, Valdybą ir Revizijos komisiją.

VDU SA Prezidentas studentams atstovauja universiteto Rektorate, Taryboje, Senate, Etikos ir ginčų komisijoje, Lietuvos Studentų sąjungos Taryboje ir įvairiose darbo grupėse, kuriose sprendžiami studentų interesus liečiantys klausimai. Jis taip pat šaukia VDU Studentų parlamento posėdžius ir jiems pirmininkauja. VDU SA Prezidentas renkamas vienerių metų kadencijai.

Prašymą kandidatuoti į šį postą pateikė vienas kandidatas – Paulius Vaitiekus.

 

Skip to content