VDU SA ataskaitos teikimo ir rinkimų konferecija

Kovo 14 d. 12 val., VDU Didžiojoje auloje (Gimnazijos g. 7, Kaunas) vyks VDU SA ataskaitos teikimo ir rinkimų konferecija. Jos metu dabartinė Studentų atstovybės prezidentė Greta Šmaižytė pristatys metines veiklos ir finansų ataskaitas, Studentų parlamentas rinks naują VDU SA Prezidentą, Valdybą ir Revizijos komisiją.

VDU SA Prezidentas studentams atstovauja universiteto Rektorate, Taryboje, Senate, Etikos ir ginčų komisijoje, Lietuvos Studentų sąjungos Taryboje ir įvairiose darbo grupėse, kuriose sprendžiami studentų interesus liečiantys klausimai. Jis taip pat šaukia VDU Studentų parlamento posėdžius ir jiems pirmininkauja. VDU SA Prezidentas renkamas vienerių metų kadencijai.

Prašymą kandidatuoti į šį postą pateikė vienas kandidatas – Paulius Vaitiekus.

 

„Apšvietimas“ 2018 | II etapas

„Apšvietimas“ 2018 | I etapas

VDU Studentų parlamento posėdis

Spalio 11 d., ketvirtadienį, 18 val. VDU Ekonomikos ir vadybos fakultete (S. Daukanto g. 28) 404 aud. vyks paskutinis šio VDU Studentų parlamento posėdis. Posėdžio metu bus pristatyti VDU Studentų atstovybės vykdytų šių tyrimų rezultatai: VDU Studentų atstovybės įvaizdžio tyrimas bei VDU studijų sąlygų Vilniuje vertinimas ir kiti klausimai. Detalią darbotvarkę galite rasti straipsnio pabaigoje.

Norime priminti, kad parlamento posėdžiai yra vieši, juose stebėtojais gali būti visi VDU studentai.

VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO

STUDENTŲ PARLAMENTO POSĖDŽIO DARBOTVARKĖ

2018 m. spalio 11 d. 18:00

VDU Ekonomikos ir vadybos fakultetas, Kaunas

  1. Posėdžio atidarymas
  2. Posėdžio balsų skaičiavimo komisijos rinkimai.
  3. Posėdžio darbotvarkės tvirtinimas.
  4. Studentų atstovybės įstatų projekto tvirtinimas.
  5. VDU Fakultetų tarybų studentų atstovų tvirtinimas.
  6. VDU Studentų atstovybės įvaizdžio tyrimo pristatymas.
  7. VDU Studentų atstovybės tyrimo „VDU studijų sąlygų Vilniuje vertinimas“ pristatymas.
  8. Kiti klausimai.

 

VDU SA naujų narių mokymai

Motyvaciniai pokalbiai

Motyvaciniai pokalbiai

Rudens semestro registracija

Rudens semestro registracija į studijų dalykus vyks nuo rugpjūčio 24 d. 10 val. iki rugpjūčio 29 d. 24 val. elektroniniu būdu.

 

Registracija I kurso studentams prasidės rugpjūčio 30 d. Leonido Donskio bibliotekoje. Neužmiršk atsinešti asmens dokumento! Registracijos eilė sudaroma pagal konkursinį stojimo į VDU balą. Konkursinę eilę ir tikslų savo registracijos į dalykus laiką rasi ivadas.vdu.lt rugpjūčio pabaigoje.

Rudens semestro pradžia

Sugrįžtame į paskaitas jau rugpjūčio 27 d.! Universiteto koridoriai ir auditorijos jau išsiilgę laukia studentų!*

 

*I kurso studentams paskaitos prasideda rugsėjo 3 d.

Mokslo ir žinių dienos šventė

11.30 val.      BENDRA NUOTRAUKA PRIE ISTORINĖS LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTŪROS KAUNE IR EISENA

(Istorinė Lietuvos Respublikos Prezidentūra Kaune, Vilniaus g. 33)

Rinksimės prie Istorinės Lietuvos Respublikos Prezidentūros Kaune (Vilniaus g. 33), įsiamžinsime bendroje nuotraukoje ir pradėsime iškilmingą eiseną iki Kauno Rotušės aikštės. Prisijunk!

12 val.           MOKSLO METŲ PRADŽIOS ŠVENTĖ

(Kauno Rotušės aikštė)

Būtinai ateik! Tavęs laukia tradicinė VDU pirmakursių priesaika, VDU rektoriaus sveikinimas ir grupės Baltasis kiras koncertas!