Stipendijos ir lengvatos

Kokias stipendijas galiu gauti studijuodamas Vytauto Didžiojo universitete?

 1. Skatinamosios stipendijos – stipendijos dydis priklauso nuo studijuojamo kurso ir pasirinktos studijų formos. Daugiau informacijos apie skatinamąsias stipendijas rasite: https://www.vdu.lt/lt/studijos/studiju-salygos-ir-aplinka/stipendijos-ir-parama/stipendijos/
 2. Socialinės stipendijos – stipendija, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y., 253,5 € per mėnesį, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš kriterijų. Daugiau informacijos ir kriterijus rasite čia: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos
 3. Mobilumo stipendijos – skiriama VDU studentams, norintiems išvykti semestro trukmės studijoms į universitetus už ES ribų. Stipendijos dydis priklausys nuo šalies, kurioje pasirinksite studijuoti. Daugiau informacijos rasite: https://www.vdu.lt/lt/tarptautiniai-rysiai/studentams/vdu-dvisaliu-mainu-studijos/
 4. Vienkartinės stipendijos – vadovaujantis VDU mokestinių lengvatų teikimo ir kompensacijų skyrimo tvarkos aprašu, visų studijų formų ir pakopų studentams, neatsižvelgiant į studijų apmokėjimo formą, gali būti skiriamos trijų rūšių vienkartinės stipendijos: universiteto vardo garbės stipendija, vienkartinė socialinė stipendija, vienkartinė skatinamoji stipendija. Daugiau informacijos rasite: https://www.vdu.lt/lt/studijos/studiju-salygos-ir-aplinka/stipendijos-ir-parama/stipendijos/
 5. Doktorantų stipendijos – trečiosios studijų pakopos studentams yra mokamos stipendijos vadovaujantis LR vyriausybės nutarimu į nuolatines Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams arba, vadovaujantis Universiteto doktorantų stipendijų skyrimo tvarkos aprašu – į universiteto lėšomis finansuojamas studijų vietas priimtiems doktorantams.
 6. Universiteto rektoriaus stipendija – gali būti skiriama kitais, VDU stipendijų skyrimo tvarkos apraše nenumatytais, atvejais. Stipendijos dydis ir mokėjimo dažnumas nustatomas jį suderinus su universiteto Studentų atstovybe.
 7. Tikslinė stipendija – gali būti skiriama pagal ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų programų dokumentų reglamentuotą tvarką. Daugiau informacijos apie tikslinių stipendijų skyrimą teiraukitės fakultetų dekanatuose.
 8. Užsienio lietuvių stipendija – skiria universitetas, vadovaudamasis , išeivijos ir lietuvių kilmės užsieniečių vaikams, vaikaičiams ir provaikaičiams, kurie ne mažiau kaip trejus metus yra gyvenę užsienyje, o atvykę į Lietuvos Respubliką pradėjo mokytis ne aukštesnėje kaip aštuntoje klasėje ir nuo 2013 m. buvo priimti studijuoti į Universiteto pirmąją studijų pakopą arba vientisąsias studijas.
 9. Universiteto mecenatų įsteigtos stipendijos – iš privačių ar juridinių asmenų gaunamos universiteto studentų paramai skirtos lėšos yra mokamos pagal universiteto su kitomis šalimis sudarytus susitarimus arba, jeigu šiuose susitarimuose mokėjimo tvarka nėra numatyta, ji nustatoma suderinus su universiteto Studentų atstovybe.

Kam skiriama skatinamoji stipendija?

 • Pirmosios studijų pakopos nuolatinės, ištęstinės studijų formų ir vientisųjų studijų studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5 .
 • Antrosios studijų pakopos, nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams kurių konkursinis stojamasis balas yra lygus 10 balų.
 • Pirmosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir vientisųjų studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 balų.
 • Antrosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje ar meninėje veikloje, susijusioje su studijuojama studijų programa. 
 • Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmosios, antrosios pakopų ir profesinių studijų studentams skatinamosios stipendijos.

Kada skiriama skatinamoji stipendija?

Studentams skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus:

 • rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 • pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.

Jei esu pirmakursis, ar galiu gauti skatinamąją stipendiją?

Taip, pirmojo kurso, pirmo semestro studentams skiriamos šios skatinamosios stipendijos:

 • Jei konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5, o nuolatinės studijų formos antrosios pakopos ir profesinių studijų studentams 10 balų, skiriamos 2 BSI dydžio skatinamosios stipendijos
 • Švietimo ir Žemės ūkio akademijų  ištęstinės studijų formos pirmosios pakopos studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,5, o antrojoje ištęstinės studijų formos pakopoje ir ištęstinėse profesinėse studijose – 10 balų, skiriamos 1,3 BSI dydžio skatinamosios stipendijos.

Kur reikia kreiptis, jei man paskirta skatinamoji stipendija?

Jei stipendija skiriama nebe pirmą kartą, kreiptis niekur nereikia, nes universitetas jau turi visus Jūsų duomenis, tačiau jei stipendija skiriama pirmą kartą, kreiptis privalu į Finansų departamentą bei pateikti visus jų reikalaujamus duomenis.

Jei išvykstu į užsienį studijuoti pagal studentų mainų programą, pagal ką ir kiek laiko skiriama stipendija?

Prieš išvykimą studijuoti į užsienį stipendija skiriama pirmajam studijų semestrui konkurso tvarka pagal paskutinės sesijos Universitete studijų rezultatų vidurkį. Po sugrįžimo stipendija skiriama konkurso tvarka pagal užsienio universitete pasiektus paskutinio semestro studijų rezultatus ir mokama nuo šių rezultatų įskaitymo datos Universitete pagal šią tvarką:

 • nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, jei studento rezultatai pasiekti užsienio universitete yra įskaitomi Universitete iki einamojo mėnesio 15 dienos;
 • nuo kito mėnesio pirmosios dienos, jei studento rezultatai pasiekti užsienio universitete yra įskaitomi Universitete po einamojo mėnesio 15 dienos.

Kaip galiu sužinoti, ar gavau skatinamąją stipendiją?

Apsilankius Studentų portale (studentas.vdu.lt) pasirinkti skiltį Studijos –> Įsakymai.

Kas gali gauti tikslinę stipendiją?

Tikslinė stipendija gali būti skiriama pagal ES struktūrinių ir kitų fondų finansuojamų programų dokumentų reglamentuotą tvarką. Daugiau informacijos apie tikslinių stipendijų skyrimą teiraukitės fakultetų dekanatuose.(https://www.vdu.lt/lt/akademiniai-padaliniai/)

Kas gali gauti socialinę stipendija?

Socialinę stipendiją, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y., 253,5 € per mėnesį, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai, prašymų skirti socialinę stipendiją priėmimo metu atitinkantys bent vieną iš šių kriterijų:

 1. yra vieni iš bendrai gyvenančių asmenų arba vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 2. turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 3. yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kur kreiptis dėl socialinės stipendijos?

Socialines stipendijas skiria Valstybinis studijų fondas. Prašymą reikia užpildyti kiekvieną semestrą ČIA. Prisijungimui reikalinga elektroninė bankininkystė.

Kokias mokestines lengvatas teikia Vytauto Didžiojo universitetas?

Vytauto Didžiojo universitetas teikia šias mokestines lengvatas studentams:

 • Mokesčio už studijas lengvatą, kuri gali būti skiriama Universiteto studentams, kurių sudėtinga socialinė padėtis ir paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 balai
 • Apgyvendinimo mokesčio lengvatą, kuri gali būti suteikiama atsižvelgiant į studento socialinę padėtį ir gyvenamąją vietą bendrabutyje

Išsamesnę informaciją apie mokestines lengvatas rasite : https://www.vdu.lt/lt/vdu-jums/vdu-studentams/finansine-parama/mokestines-lengvatos/ 

Kokiais dar būdais gali būti skiriama lengvata?

Studentams mokestinės lengvatos gali būti skiriamos ir ne konkurso būdu, jų skyrimą suderinus su Studentų atstovybės prezidentu ir Studentų reikalų departamento direktoriumi, šiais atvejais:

 • už pasiekimus mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje veikloje ir (ar) aktyvų dalyvavimą visuomeninėje Universiteto veikloje.
 • studento prašymu, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui, iš Universiteto padalinio disponuojamų lėšų.
 • studentams, neturintiems akademinių skolų, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas, atsižvelgiant į motyvuotą darbuotojo prašymą, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui.
 • Studentams, atvykstantiems pagal tarptautines programas ir projektus bei dvišalius tarpinstitucinius susitarimus.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis šiais kontaktais:

VDU SA Socialinių reikalų komitetas

Koordinatorė – Ieva Vengrovskaja:

El. paštas: ieva.vengrovskaja@stud.vdu.lt

Tel. nr.: +370 650 27 019

VDU Studentų reikalų departamentas

 •       S. Daukanto g. 27 – 206, 44249 Kaunas
 •       Telefonas (8 37) 327 977, (8 37) 751 175
 •       El. paštas studentas@vdu.lt
 •       Internetas Studentų reikalų departamentas

VDU Fakultetų dekanatai

Dekanatų kontaktus rasi www.vdu.lt/fakultetai

Skip to content