Stipendijos ir lengvatos

Kada skiriamos skatinamosios stipendijos?

Studentams skatinamosios stipendijos skiriamos du kartus per metus:

 • rudens semestre – nuo rugsėjo 1 d. iki sausio 31 d.
 • pavasario semestre – nuo vasario 1 d. iki birželio 30 d.

Kam skiriama skatinamoji stipendija?

 • Pirmosios studijų pakopos nuolatinės, ištęstinės studijų formų ir vientisųjų studijų studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,500, o nuolatinės studijų formos antrosios pakopos ir profesinių studijų studentams 10,000 balų;
 • Pirmosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir vientisųjų studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 balų;
 • Antrosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir profesinių studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje ar meninėje veikloje, susijusioje su studijuojama studijų programa.
 • Švietimo ir Žemės ūkio akademijų ištęstinės studijų formos pirmosios, antrosios pakopų ir profesinių studijų studentams skatinamosios stipendijos, pradedamos mokėti nuo antrojo studijų semestro ir skiriamos:
 • 2,3 BSI dydžio skatinamosios stipendijos ištęstinės studijų formos pirmosios pakopos studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 (dešimt) balų;
 • 2,3 BSI dydžio skatinamosios stipendijos antrosios pakopos ir profesinių studijų studentams, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra 10,000 (dešimt) balų ir kurie aktyviai dalyvauja mokslinėje bei (ar) meninėje veikloje, susijusioje su studijuojama studijų programa.

Pirmosios studijų pakopos nuolatinės studijų formos ir vientisųjų studijų:

 • antro–penkto studijų semestro studentams skatinamosios stipendijos yra skiriamos visų studijų programų, esančių konkrečiame Universiteto akademiniame padalinyje bei kurse, studentams bendrai ir skiriamos ne mažiau kaip 20 % studentų, įskaitant studentus, kuriems buvo skirta padidinta skatinamoji stipendija, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis kaip 8,000 balai;
 • šešto–dešimto studijų semestro studentams skatinamosios stipendijos paskirstomos proporcingai pagal studijų programas, jos skiriamos ne mažiau kaip 20 % studentų, įskaitant studentus, kuriems buvo skirta padidinta skatinamoji stipendija, kurių paskutinės sesijos vidurkis yra ne mažesnis kaip 8,000 balai;

Ar reikia kažkur kreiptis, jei man paskirta skatinamoji stipendija?

Jei stipendija skiriama nebe pirmą kartą, kreiptis niekur nereikia, nes universitetas jau turi visus Jūsų duomenis, tačiau jei stipendija skiriama pirmą kartą, kreiptis privalu į Finansų departamentą bei pateikti visus jų reikalaujamus duomenis.

Jei išvykstu į užsienį studijuoti pagal studentų mainų programą, pagal ką ir kiek laiko skiriama stipendija?

 • Prieš išvykimą stipendija skiriama pirmam studijų semestrui konkurso tvarka pagal paskutinės sesijos Universitete studijų rezultatų vidurkį.
 • Po sugrįžimo stipendija skiriama konkurso tvarka pagal užsienio universitete pasiektus paskutinio semestro studijų rezultatus ir mokama nuo šių rezultatų įskaitymo datos Universitete pagal šią tvarką:
  • nuo einamojo mėnesio pirmos dienos, jei studento rezultatai pasiekti užsienio universitete yra įskaitomi Universitete iki einamojo mėnesio 15 dienos;
  • nuo kito mėnesio pirmosios dienos, jei studento rezultatai pasiekti užsienio universitete yra įskaitomi Universitete po einamojo mėnesio 15 dienos.

Jei esu pirmakursis, ar galiu pretenduoti gauti skatinamąją stipendiją?

Pirmo kurso pirmo semestro studentams skiriamos šios skatinamosios stipendijos:

 • Jei konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,500, o nuolatinės studijų formos antrosios pakopos ir profesinių studijų studentams 10,000 balų
 • Švietimo ir Žemės ūkio akademijų  ištęstinės studijų formos pirmosios pakopos studentams, kurių konkursinis stojamasis balas yra didesnis arba lygus 9,500, o antrojoje ištęstinės studijų formos pakopoje ir ištęstinėse profesinėse studijose – 10,000 balų

Kur galiu sužinoti, ar gavau skatinamąją stipendija?

Studentų portale (studentas.vdu.lt) pasirinkęs skiltį Studijos –> Įsakymai gali sužinoti ar gavai skatinamąją stipendiją.

Kas gali gauti tikslinę stipendiją?

 1. Lietuvos Respublikos piliečiai arba kitų valstybių piliečiai ir asmenys be pilietybės, kurie yra deklaravę nuolatinę gyvenamąją vietą Lietuvos Respublikoje;
 2. Turi teisės aktų nustatyta tvarka nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį (DĖMESIO: studentai, turintys negalią ir turintys teisę gauti tikslines išmokas, gali pretenduoti ir į socialinę stipendiją);
 3. Aukštojoje mokykloje po negalios nustatymo pirmą kartą studijuoja:
 • pagal pirmosios pakopos (profesinio bakalauro arba bakalauro) studijų programą arba pagal vientisųjų studijų programą;
 • pagal antrosios pakopos (magistrantūros) studijų programą;
 • pagal profesinių studijų programą;
 • pagal trečiosios pakopos (doktorantūros) studijų programą;
 • pagal trumpųjų studijų programą.

Kas gali gauti socialinę stipendiją?

 • Studentai, kurie yra iš nepasiturinčių šeimų ar vieni gyvenantys asmenys, turintys teisę gauti arba gaunantys socialinę pašalpą pagal Lietuvos Respublikos piniginės socialinės paramos nepasiturintiems gyventojams įstatymą;
 • Studentai, kurie teisės aktų nustatyta tvarka turi nustatytą 45 procentų ar mažesnį darbingumo lygį arba sunkų ar vidutinį neįgalumo lygį;
 • Studentai, kurie yra ne vyresni kaip 25 metų ir jiems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.

Kur kreiptis dėl socialinės stipendijos?

Socialines stipendijas skiria Valstybinis studijų fondas. Prašymą reikia užpildyti kiekvieną semestrą ČIA. Prisijungimui reikalinga elektroninė bankininkystė.

Kokias mokestines lengvatas teikia Vytauto Didžiojo universitetas?

Vytauto Didžiojo universitetas teikia šias mokestines lengvatas studentams:

 • Mokesčio už studijas lengvatą, kuri gali būti skiriama Universiteto studentams, kurių sudėtinga socialinė padėtis ir paskutinės sesijos išklausytų dalykų, įvertinus kreditus, vidurkis (pirmo kurso studentams – stojamasis konkursinis balas) yra ne mažesnis kaip 8 (aštuoni) balai
 • Apgyvendinimo mokesčio lengvatą, kuri gali būti suteikiama atsižvelgiant į studento socialinę padėtį ir gyvenamąją vietą bendrabutyje

Kokiais dar būdais gali būti skiriama lengvata?

Studentams mokestinės lengvatos gali būti skiriamos ir ne konkurso būdu, jų skyrimą suderinus su Studentų atstovybės prezidentu ir Studentų reikalų departamento direktoriumi, šiais atvejais:

 • už pasiekimus mokslinėje, meninėje, kūrybinėje, sportinėje veikloje ir (ar) aktyvų dalyvavimą visuomeninėje Universiteto veikloje.
 • studento prašymu, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui, iš Universiteto padalinio disponuojamų lėšų.
 • studentams, neturintiems akademinių skolų, kurių pagrindinė darbovietė yra Universitetas, atsižvelgiant į motyvuotą darbuotojo prašymą, tarpininkaujant atitinkamo padalinio vadovui.
 • Studentams, atvykstantiems pagal tarptautines programas ir projektus bei dvišalius tarpinstitucinius susitarimus.

Jei kyla daugiau klausimų, kreipkis šiais kontaktais:

VDU SA Socialinių reikalų komitetas

Koordinatorė – Ieva Vengrovskaja:

El. paštas: ieva.vengrovskaja@stud.vdu.lt

Tel. nr.: +370 650 27 019

VDU Studentų reikalų departamentas

 •       S. Daukanto g. 27 – 206, 44249 Kaunas
 •       Telefonas (8 37) 327 977, (8 37) 751 175
 •       El. paštas studentas@vdu.lt
 •       Internetas Studentų reikalų departamentas

VDU Fakultetų dekanatai

Dekanatų kontaktus rasi www.vdu.lt/fakultetai