Skolos

Kada gaunama akademinė skola?

Akademinė skola gaunama tuomet, kada bendras dalyko vidurkis yra neigiamas net ir po antro egzamino perlaikymo. (išskyrus VDU Teisės fakulteto studentus, jiems akademinė skola skaitosi tada, kada iš egzamino negaunamas teigiamas pažymys, t.y. 5.)

Kiek ir iki kada reikia susimokėti už akademinę skolą?

Mokėti reikia už neužskaityto dalyko kartojimą. Kaina yra nustatoma dekanate arba katedroje. Ji priklauso nuo kreditų skaičiaus, studento stojimo metų bei kokiai studijų programai priklauso neįskaitytas dalykas. Susimokėti reikia prieš pradedant mokytis dalyką iš naujo.

Ar į dalyką, iš kurio gavau skolą, būsiu priregistruotas automatiškai?

Ne, norint kartoti dalyką reikia kreiptis į fakulteto dekanatą ir užpildyti prašymą dėl dalyko kartojimo.

Ar galima užsiskaityti tarpinius atsiskaitymus dalyke, kuriame gavau skolą?

Ne, negalima, reikia visiškai iš naujo mokytis ir rašyti visus tarpinius atsiskaitymus iš neužskaityto dalyko.