Skolos

Kada gaunama akademinė skola?

Akademinė skola gaunama tuomet, kada bendras dalyko vidurkis yra neigiamas net ir po antro egzamino perlaikymo. (išskyrus VDU Teisės fakulteto studentus, jiems akademinė skola skaitosi tada, kada iš egzamino negaunamas teigiamas pažymys, t.y. 5.)

Kiek ir iki kada reikia susimokėti už akademinę skolą?

Mokėti reikia už neužskaityto dalyko kartojimą. Kaina yra nustatoma dekanate arba katedroje. Ji priklauso nuo kreditų skaičiaus, studento stojimo metų bei kokiai studijų programai priklauso neįskaitytas dalykas. Susimokėti reikia prieš pradedant mokytis dalyką iš naujo.

Kokiu atveju studentas yra braukiamas iš studentų sąrašų už nepažangumą?

  1. Studento prašymu
  2. Už nepažangumą, jei yra gavę 3 ir daugiau akademines skolas, t. y. skirtingų dalykų įvertinimus, kurių galutinis pažymys mažesnius nei 5 (penki) balai
  3. Laiku nesumokėję už studijas pagal Rektoriaus patvirtintą Sutarčių sudarymo, įmokų ir mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą
  4. Neužsiregistravę į semestro dalykus arba reikalaujamą jų minimumą
  5. Negrįžę iš akademinių atostogų
  6. Neįvykdę studijų programos baigiamajame studijų semestre
  7. Negynę arba neapgynę baigiamojo darbo
  8. Pasibaigus sutarties terminui
  9. Už sutarties sąlygų nevykdymą
  10. Už Universiteto Statuto, vidaus tvarkos pažeidimą

Ar galima užskaityti tarpinius dalyko atsiskaitymus, iš kurio buvo gauta skola? 

Taip. Kartojant studijų dalyką, studentui ar klausytojui gali būti įskaitomi prieš tai pasiekti studijų rezultatai. Kartodamas studijų dalyką, studentas ar klausytojas gali pasirinkti, ar kartoja visą dalyką ir moka visą kartojamojo dalyko studijų mokestį, ar įskaitomi prieš tai pasiekti tarpinių atsiskaitymų teigiami studijų rezultatai ir kartojamos tik tos dalyko dalys, kurių tikslų pasiekimai buvo įvertinti neigiamai. Tokiu atveju studentas ar klausytojas moka tik už kartojamo studijų dalyko dalis, išskyrus tuos atvejus, kai buvo užfiksuotas nesąžiningas studento elgesys. Studentas ar klausytojas, norintis įsiskaityti teigiamai įvertintus tarpinius atsiskaitymus, teikia prašymą fakulteto dekanui, nurodydamas kokias dalis nori užskaityti.

Ar galima išsitaisyti skolas išėjus akademinių atostogų?

Taip, akademinių atostogų metu studentai gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjo skolas, mokėdami už kartojimą pagal studijuojamų dalykų apimtį kreditais.

Skip to content