Negalia

Ar turint 45 procentų ir mažesnį darbingumą galima gauti stipendijas ir išmokas?

Taip, norint jas gauti reikia kiekvieną semestrą iš naujo pildyti prašymus. Skiriamos šios stipendijos ir išmokos:

  • Socialinės stipendijos – stipendija, kurios dydis yra 6,5 BSI (bazinė socialinė išmoka), t. y., 253,5 € per mėnesį, gali gauti visi aukštųjų mokyklų pirmosios, antrosios, trečiosios pakopų, vientisųjų ir profesinių studijų studentai. Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/soc-stipendijos 

Be socialinės stipendijos ir tikslinės išmokos neįgalus studentas gali gauti kas mėnesį išmoką specialiesiems poreikiams tenkinti iš neįgaliųjų reikalų departamento. Šią išmoką gali gauti visi neįgalieji net jei ir jų darbingumas yra didesnis nei 45 procentai. 

  • Jei studijuojama valstybės finansuojamoje vietoje kas mėnesį gaunama 90,48 eurus. 
  • Jei studijuojama valstybės nefinansuojamoje vietoje kas mėnesį gaunama 90,48 eurus ir vieną kartą į semestrą 3,2 BSI dydžio išmoką, kuri siekia 124,80 Eurų. Ši išmoka skirta studijų išlaidoms iš dalies kompensuoti.

Valstybės remiama paskola gali gauti studentai turintys 45 procentų ir mažesnį darbingumą. 

Išskiriamos 3 Valstybės remiamų paskolų rūšys: 

  • Paskola studijų kainai sumokėti
  • Paskola gyvenimo išlaidoms
  • Paskola dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis

Dažniausiai renkamasi paskolą studijų kainai sumokėti ir (ar) paskolą gyvenimo išlaidoms dengti. Jei prašymas pildomas rugsėjo semestre paskola studijų kainai sumokėti gali būti skiriama visų mokslo metų kainai sumokėti, Norint sumokėti už pavasario semestrą reikia pateikti bankui pažymą apie studentų statusą ir aukštajai mokyklai yra pervedama likusi studijų kainos suma. Jei pildomas prašymas pavasarį, tokiu atveju galima gauti paskolą tik pavasario semestro studijų kainai sumokėti ir tik pusę maksimalios paskolos gyvenimo išlaidoms dengti. Prašymai – anketos pildomi kiekvienais mokslo metais iš naujo. 

Daugiau informacijos: https://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos 

Ar tiesa, kad neįgalus asmuo gali būti atleistas nuo paskolos studijos grąžinimo?

Studentas turintis 45 procentų ir mažesnį darbingumą gali gauti valstybės remiamą paskolą studijų kainai sumokėti ir/arba gyvenimo išlaidos dengti. Nuo jos grąžinimo Valstybinis studijų fondas gali atleisti vieną kartą.

Studentas su negalia gali būti atleistas nuo paskolos grąžinimo, jei sėkmingai baigė studijas t. y. pavyzdžiui, jei studentas pasiėmė paskolą studijuodamas bakalauro pakopos studijas, jis nuo paskolos gali būti atleistas tik tada, kada gaus tų studijų bakalauro diplomą. Jei paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, nutraukia studijas ar yra pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją ir prašyti atleisti nuo visos ar jos dalies valstybės remiamos paskolos grąžinimo.

Studentas, kuris jau kartą buvo atleistas nuo paskolos grąžinimo gali kreiptis į universitetą ir prašyti studijų kainos lengvatos. Konkursas mokestinėms lengvatoms gauti yra skelbiamas viešai oficialiame VDU interneto portale kiekvieno studijų semestro pradžioje einamajam studijų semestrui. Studentas turi pateikti Studentų reikalų departamento nustatytos formos el. prašymą (anketą), kuri yra skelbiama konkurso metu ir kartu su ja pateikti reikiamus dokumentus.

Daugiau informacijos apie Valstybės remiamas paskolas rasi: http://vsf.lrv.lt/lt/studentams/vrpaskolos

Daugiau informacijos apie studijų lengvatas: https://www.vdu.lt/lt/vdu-jums/vdu-studentams/finansine-parama/mokestines-lengvatos/ https://www.vdu.lt/lt/konkursas-studiju-ir-apgyvendinimo-mokesciu-lengvatoms-gauti/ 

Ar universitetas gali aprūpinti mane priemonėmis, reikalingomis studijų procesui, jei pats neturiu tokios galimybės?

Taip, universitetas sudaro sąlygas studijuojantiesiems naudotis jiems skirtomis mokymo / ugdymo priemonėmis, įrenginiais, tam, kad vėliau neįgalieji patys galėtų pasirūpinti studijoms reikalinga medžiaga.

Kai reikalinga pagalba susijusi su studijomis ar turi klausimų, gali kreiptis į VDU Negalios reikalų koordinatorę. Kontaktinius duomenis rasi čia.

Ar bendrabučiai yra pritaikyti neįgaliems studentams?

VDU bendrabučiai yra pritaikyti neįgaliesiems, tačiau ne visi.

  • VDU bendrabutis nr. 1 „Taika” (Adresas: Taikos pr. 119, Kaunas) ir VDU bendrabutis Nr. 6 (Adresas: A. Vivulskio g. 36, 03114 Vilnius) yra pritaikytas negalią turintiems asmenims. I-ame bendrabučio aukšte yra 4 kambariai, pritaikyti neįgaliųjų specialiesiems poreikiams tenkinti. Judėjimo negalią turintiems studentams yra pritaikyta įeiga į bendrabutį t. y. yra pandusas. Rekonstruoti liftai suteikia galimybę neįgaliems studentams patekti į visas (išskyrus skalbyklą) bendro naudojimo erdves esančias dvylikos aukštų bendrabutyje. 
  • VDU bendrabutis Nr. 2 „Baltija” (Adresas: Vytauto pr. 71, Kaunas) ir VDU bendrabutis Nr. 5 (Adresas: Universiteto g. 8, 53341 Akademija, Kauno raj.) Bendrabučiai pritaikyti neįgaliesiems. Įeinant į bendrabutį yra pandusas, antrame aukšte yra neįgaliesiems pritaikyti kambariai, tualetai ir dušai; liftai suteikia galimybę neįgaliems studentams patekti į visas bendro naudojimo erdves. 
  • Visi kiti VDU bendrabučiai yra tinkami gyventi lengvą fizinės arba vidutinių sutrikimų (pavyzdžiui: sergantiems diabetu, raudonąja vilklige, epilepsija ir pan.) negalios formą turintiems gyventojams. 
  • Judėjimo negalią turintiems asmenims neįvardyti bendrabučiai nėra pritaikyti.

Plačiau apie VDU bendrabučius galima pasiskaityti: https://apgyvendinimas.vdu.lt/bendrabuciai/vdu-bendrabutis-nr-1/ 

Ar galima gauti lengvatą mokesčiui už apgyvendinimą VDU bendrabutyje?

VDU bendrabutyje gyvenantys neįgalieji ir su jais gyvenantys lydintys asmenys gali gauti 25, 50, 75 arba 100 procentų apgyvendinimo mokesčio lengvatą už semestrą. Studentams gyvenantiems vienviečiame bendrabučio kambaryje mokesčio už apgyvendinimą lengvata – neskiriama. Studentai, pretenduojantys gauti mokestines lengvatas konkurso būdu, turi pateikti Studentų reikalų departamento nustatytos formos el. prašymą (anketą), kuri yra skelbiama konkurso metu oficialiame VDU interneto portale: https://www.vdu.lt/lt/ 

Plačiau apie tai rasi: https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/01/Mokestini%C5%B3-lengvat%C5%B3-teikimo-ir-kompensacij%C5%B3-skyrimo-tvarkos-apra%C5%A1as.pdf 

Ar galiu dalyvauti Erasmus+ programoje, jei turiu negalią?

Taip, studentai turintys negalią ne tik gali dalyvauti konkurse ir būti atrinkti vykti į Erasmus+ studijas ar praktiką užsienyje, tačiau turi galimybę gauti ir papildomą finansavimą, kuris padengs jų patiriamas išlaidas, susijusias su negalia ar specialiaisiais poreikiais, Erasmus+ praktikos ar studijų užsienyje metu. 

Apie papildomą paramą neįgaliesiems gali pasiskaityti: https://erasmus-plius.lt/programa/papildoma-parama-aukstojo-mokslo-studentams/ 

Daugiau informacijos gali sužinoti: https://www.smpf.lt/lt/ arba pasiteiravęs VDU Tarptautinių ryšių departamento.

Skip to content