Mokestis už studijas

Ar galima dalimis susimokėti už studijas ir iki kada?

  • Valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50 % studijų kainos už rudens semestrą privalo sumokėti iki rugsėjo 10 d., likusius 50 % – iki lapkričio 10 d.;
  • valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50 % studijų kainos už pavasario semestrą privalo sumokėti iki vasario 10 d., likusius 50 % – iki balandžio 10 d.

Nuo kada ir per kiek laiko reikia grąžinti studijų krepšelį?

Per 3 metus nuo Fondo įspėjimo asmeniui išsiuntimo dienos.

Jei nutraukiu studijas ar esu pašalinamas iš aukštosios mokyklos, kokia dalį studijų programos metinės kainos turiu grąžinti?

Turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

  • 30 BSI dydžių (1 BSI = 38 Eur)  – asmenims, studijavusiems bakalauro programas.
  • 50 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
  • 70 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Kam yra skiriamas studijų kainos kompensavimas?

Sąrašo eilė sudaroma atsižvelgiant į geriausių, konkrečioje studijų kryptyje pagal studijų programas, atitinkamą studijų laikotarpį baigusių asmenų, studijų rezultatų svertinį vidurkį, kuomet geriausią svertinį vidurkį turintys asmenys atsiduria sąrašo eilės viršuje.

Pagal ką teikiama pirmenybė, jei keli žmonės yra lygiaverčiai gauti studijų kainos kompensavimą?

  • Jei bent du asmenys turi vienodus geriausius svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui, kurio specialybės dalykų svertinis vidurkis yra aukštesnis.
  • Jei bent du asmenys turi vienodus geriausius specialybės dalykų svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui, kuris per šį laikotarpį turi svaresnius akademinius (mokslinius arba meninius) pasiekimus.
  • Jei asmenų, kurių akademiniai (moksliniai arba meniniai) pasiekimai studijuojamos profesijos srityje yra lygiaverčiai bei šie asmenys turi vienodus geriausius specialybės dalykų vidurkius, tuomet pirmenybė sąrašo eilėje yra suteikiama tiems asmenins, kurie aktyviau dalyvavo Universiteto veikloje atitinkamo laikotarpio bėgyje.

Daugiau informacijos.

Kur galiu rasti visas studijų kainas?

VDU studijų kainos.

Ar tiesa, kad neįgalus asmuo gali būti atleistas mokėti už studijas pasiimta paskolą?

Taip, jei paskolos gavėjas, kuriam nustatytas 45 procentų ar mažesnis darbingumo lygis, baigia, nutraukia studijas ar pašalinamas iš aukštosios mokyklos, jis ar jo atstovas turi teisę kreiptis į Fondo direktoriaus įsakymu sudarytą komisiją dėl vienai studijų programai ar doktorantūrai gautos valstybės remiamos paskolos ar jos dalies grąžinimo. Daugiau informacijos.