Mokestis už studijas

Iki kada reikia susimokėti už studijas?

Studentai, kurie yra įstoję į valstybės nefinansuojamą vietą už studijų rudens semestrą turi sumokėti iki rugsėjo 10 d, o už studijų pavasario semestrą turi sumokėti iki vasario 10 d.

Ar galima dalimis susimokėti už studijas ir iki kada reikia tai padaryti?

Taip, valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50 % studijų kainos už rudens semestrą privalo sumokėti iki rugsėjo 10 d., likusius 50 % – iki lapkričio 10 d. Valstybės nefinansuojamų studijų studentai 50 % studijų kainos už pavasario semestrą privalo sumokėti iki vasario 10 d., likusius 50 % – iki balandžio 10 d.

Kaip susimokėti už studijas?

Susimokėti už studijas gali prisijungęs prie studentas.vdu.lt portalo skiltyje „Mokesčiai“ nurodžius norimą apmokėti sumą, automatiškai būsi nukreiptas  į UAB „Payseros“ mokėjimo aplinką, kurioje išsirinkęs norimą banko įstaigą, mokėjimo tarpininką ar pasirinkęs savo turimą bankinę kortelę bei prisijungimus prie banko sąskaitos, galėsi iš karto apmokėti savo VDU nurodytą mokėti sumą. Mokesčio užskaitymas bus matomas iškart (mokant per mokėjimo tarpininką – iki 1 (vienos) d. d.) po apmokėjimo grįžus atgal į studentas.vdu.lt aplinką.

Ar už studijas gali sumokėti kitas asmuo?

Taip, tai gali padaryti ir kiti asmenys (pvz.: tėvai). Tokiu atveju, prisijungus prie savo studentas.vdu.lt portalo, skilyje „Mokesčiai“ nurodžius norimą apmokėti sumą, būsi automatiškai nukreiptas į UAB „Payseros“ mokėjimo aplinką, kurioje reikia pasirinkti „Kitos mokėjimo sistemos“ opciją ir išsirinkti norimą mokesčio apmokėjimo tarpininką iš siūlomų. Suformuotą mokestį atsispausdink arba išsaugok ir išsiųsk asmeniui, kuris už tave mokės mokestį. Mokesčio užskaitymas studentas.vdu.lt bus matomas iki 1 (vienos) darbo dienos po apmokėjimo datos.

Jei bus taip, kad už tavo studijų mokestį mokės juridinis asmuo (pvz.: įmonė), tuomet reikės kreiptis į atsakinga asmenį VDU Finansų departamente, el. paštas: vilma.aleksandraviciene@vdu.lt.

Nuo kada ir per kiek laiko reikia grąžinti studijų krepšelį?

Po to, kai nutrauksi savo studijas iš fondo gausi įspėjimo laišką. Nuo tos dienos, per trejus metus tūrėsi atiduoti savo studijų krepšelį.

Jei nutraukiu studijas arba esu pašalinamas iš universiteto, kokią dalį metinės studijų kainos turiu grąžinti?

Turi grąžinti 50 procentų einamųjų studijų metų studijų programos metinės kainos, ne didesnės už Švietimo ir mokslo ministro patvirtintą norminę studijų kainą, bet ne daugiau nei:

 • 30 BSI dydžių (1 BSI = 40 Eur)  – asmenims, studijavusiems bakalauro programas.
 • 50 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems magistro programas arba laipsnio nesuteikiančias edukologijos studijų programas, skirtas mokytojo kvalifikacijai įgyti.
 • 70 BSI dydžių – asmenims, studijavusiems doktorantūros programas (įskaitant meno aspirantūrą) arba pagal laipsnio nesuteikiančias atitinkamos krypties rezidentūros studijų programas.

Kas yra studijų kainos kompensavimas ir kaip jis vyksta?

Studijų kainos kompensavimas skiriamas studentams, studijuojantiems arba studijavusiems pirmosios studijų pakopos ir vientisųjų studijų programose. Valstybės biudžeto lėšomis kompensuojama faktiškai sumokėtos studijų kainos ar jos dalies kaina. Vytauto Didžiojo universitetas sudaro ir iki einamųjų metų spalio 20 dienos pateikia Valstybiniam studijų fondui sąrašą studentų ir studijas baigusių asmenų, kurie turi teisę į už studijas sumokėtos kainos kompensaciją.

Asmenis, kuriems skirta už studijas sumokėtos kainos kompensacija, Valstybinis studijų fondas informuoja, išsiųsdamas pranešimą asmens elektroninio pašto adresu, kurį nurodo Universitetas:

 • studentams Universiteto priskirtą vardas.pavarde@stud.vdu.lt el. pašto adresą
 • absolventams – Studentų atsiskaitymo su VDU sistemoje (STAUNIS) ALUMNI informacijoje nurodytą el. pašto adresą, jei nebuvo nurodytas – Universiteto priskirtą vardas.pavarde@alumni.vdu.lt

Daugiau informacijos:

Valstybės remiama parama 

https://www.vdu.lt/lt/vdu-jums/vdu-studentams/finansine-parama/kita-parama/

Kam teikiama pirmenybė, jei keli žmonės yra lygiaverčiai gauti studijų kainos kompensavimą?

 • Jei bent du asmenys turi vienodus geriausius svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui, kurio specialybės dalykų svertinis vidurkis yra aukštesnis.
 • Jei bent du asmenys turi vienodus geriausius specialybės dalykų svertinius vidurkius, pirmenybė sąrašo eilėje teikiama tam valstybės nefinansuojamoje studijų vietoje atitinkamą studijų laikotarpį baigusiam asmeniui, kuris per šį laikotarpį turi svaresnius akademinius (mokslinius arba meninius) pasiekimus.
 • Jei asmenų, kurių akademiniai (moksliniai arba meniniai) pasiekimai studijuojamos profesijos srityje yra lygiaverčiai bei šie asmenys turi vienodus geriausius specialybės dalykų vidurkius, tuomet pirmenybė sąrašo eilėje yra suteikiama tiems asmenins, kurie aktyviau dalyvavo Universiteto veikloje atitinkamo laikotarpio bėgyje. Daugiau informacijos.

Kur galiu rasti visas studijų kainas?

VDU studijų kainos: https://www.vdu.lt/wp-content/uploads/2020/02/2020-m.-VDU-I-pakopos-studiju-kainos.pdf

Ar tiesa, kad už studijas galiu susimokėti pasinaudodamas valstybės remiama paskola?

Taip, valstybinis studijų fondas administruoja valstybės remiamų paskolų suteikimą ir išmokėjimą studentui. Tokio tipo paskola su garantija, teikiama iš kredito lėšų ir skiriama keliais atvejais:

 • studijų kainai sumokėti (akademiniams metams arba semestrui);
 • gyvenimo išlaidoms;
 • dalinėms studijoms pagal tarptautines sutartis apmokėti.

Ką daryti, kad gaučiau valstybės remiamą paskolą?

Tam, kad gautum valstybės remiamą paskolą, tau reikia iki rugsėjo 25 d. 15 val. užpildyti prašymą-anketą, kurią rasi valstybinio studijų fondo internetiniame puslapyje.

Kada turėsiu pradėti mokėti už valstybės remiamą paskolą?

 • paskola turi būti pradedama grąžinti ne vėliau kaip praėjus vieneriems metams po studijų baigimo;
 • paskolos grąžinimo trukmė – 15 metų.
Skip to content