Kreditai

Kiek kreditų per semestrą turiu surinkti?

Studentai privalo per semestrą pasirinkti studijuoti studijų dalykus, kurių apimtis turi būti ne mažesnė kaip 24 ir ne didesnė kaip 36 kreditai.

Kiek kreditų per metus turiu turėti?

Rekomenduotina vienerių studijų metų apimtis yra 60 kreditų.

Ar galima turėti daugiau nei leistina studijų kreditų?

Jei studentas studijuoja gretutinėse arba individualiosiose studijose, jis gali viršyti 36 kreditų limitą, tačiau semestro studijų dalykų apimtis negali būti didesnė kaip 42 kreditai ir reikia rašyti prašymą dekanate.

Ar galima turėti mažiau nei leistina studijų kreditų?

Studentai, užsiregistravę į mažesnį nei leistiną (24 kreditai) kreditų skaičių arba visai neužsiregistravę į studijų dalykus, braukiami iš studentų sąrašų ir nutraukiama jų studijų sutartis. Mažesnį kreditų skaičių galima turėti tik dėl objektyvių priežasčių, leidimą gavus dekano potvarkiu.

Kokia studijų kredito kaina?

Dėl šio klausimo kreipkis į savo fakulteto dekanatą. Kredito kaina yra apskaičiuojama priklausomai nuo studijų kainos.

Skip to content