Gretutinės studijos

Kada galiu pasirinkti gretutines studijas?

Pradėti studijuoti gretutinę studijų programą studentai gali iškart po įstojimo į VDU, nuo pirmojo semestro, pasirinkdami vieną iš gretutinių studijų programų. Gretutinių studijų programos organizuojamos vadovaujantis rektoriaus patvirtinta Gretutinių studijų organizavimo tvarka.

Gretutinių studijų programose gali studijuoti pirmosios, antrosios pakopų, vientisųjų ir laipsnio nesuteikiančių studijų studentai bei klausytojai. Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų studentai gretutinių studijų programą gali pradėti studijuoti nuo pirmojo semestro, tęsti studijas magistrantūroje ar kaip klausytojai.

Kada galiu atsisakyti gretutinių studijų? Ar galiu atsisakyti, turėdamas skolų?

Gretutinių studijų galima atsisakyti po pirmojo semestro pabaigos, kai pasiėmėte gretutines studijas. Galima atsisakyti turint skolų, tačiau skolos iš gretutinių studijų dalykų nėra anuliuojamos ir jas reikia išsitaisyti.

Kur kreiptis dėl gretutinių studijų?

Į savo fakulteto dekanatą.

Ar gali pasirinkti bet kokį gretutinių studijų dalyką? Ar būtinai iš savo fakulteto?

Galima pasirinkti bet kokį gretutinių studijų dalyką.

Gretutinės studijų programos sudaromos iš pirmosios pakopos ar vientisosiose studijose dėstomų studijų dalykų. Kaip gretutinių studijų programos dalykai gali būti įskaitomi kitose programose studijuoti dalykai, padedantys pasiekti numatytus gretutinių studijų rezultatus

Ar galiu pasirinkti daugiau nei vienerias gretutines studijas?

Taip, galima. Bet nemokamos tik vienos, o kitos jau bus mokamos.  Jei jas nutrauki reikės sumokėti už išnaudotus kreditus

Kaip gretutinių studijų kreditai susiję su pagrindinės studijų programos kreditais?

Gretutinių studijų dalykai yra skaičiuojami į bendrą semestro vidurkį.

Pagal tvarką iki 2017 m.: patys kreditai nesiskaičiuoja į bendrą studijų kreditų skaičių (240 kreditų tavo pagrindinės studijos + 60 kreditų tavo gretutinės studijos). Gretutinių studijų programų apimtis gali būti ne mažesnė kaip 60 kreditų.

Pagal tvarką nuo 2017 m.: kreditai įsiskaičiuoja į bendrą studijų kreditų skaičių (210 kreditų tavo pagrindinės studijos + 40 kreditų tavo gretutinės studijos). Gretutinių studijų apimtis – 40 kreditų.

Ar baigęs gretutines studijas, gausiu antrą bakalauro diplomą?

Ne, baigus gretutines studijas, išduodamas gretutinių studijų pažymėjimas.

Skip to content