Egzaminų perlaikymas

Kokiu atveju galiu perlaikyti egzaminą?        

Studentas  ar  klausytojas,  neišlaikęs  egzamino  arba  gavęs  neigiamą  galutinį  studijų  dalyko įvertinimą,  turi  teisę  egzaminą perlaikyti vieną kartą nemokamai ir antrą kartą susimokėjus perlaikymo mokestį, jeigu iš egzamino gautas neigiamas pažymys (4 arba mažiau) arba galutinis semestro įvertinimas yra neigiamas (mažiau nei 5). Taip pat, neatvykus į egzaminą dėl pateisinamos priežasties. Jeigu egzamino metu Jūs buvote pagautas nusirašinėjant arba neatvykote į egzaminą be pateisinamos priežasties, tuomet egzamino perlaikyti negalėsite.

Kiek kartų galima perlaikyti egzaminą?

Studentas, neišlaikęs egzamino, turi teisę jį perlaikyti du kartus- vieną kartą nemokamai, o kitą sumokėjus nustatytą mokestį. Jei po perlaikymų galutinis įvertinimas yra mažesnis nei 5, studentas privalo kartoti to dalyko studijas, sumokėdamas Rektoriaus įsakymu nustatytą kreditų kainą.

Kur kreiptis ir ko reikia, jei noriu perlaikyti egzaminą?

Reikia kreiptis į savo fakulteto dekanatą. Kadangi egzaminų sesiją galima nukelti tik dėl rimtos pateisinamos priežasties (ligos, artimųjų mirties, nelaimės atveju ar pan.), jis paprašys Jūsų pateikti tai įrodantį dokumentą. Egzaminų perlaikymą organizuoja katedros pasibaigus egzaminų sesijai, akademiniame kalendoriuje nurodytu laiku. Perlaikomų egzaminų tvarkaraštį katedros skelbia VDU intranete, fakultetų ir katedrų skelbimų lentose ne vėliau kaip dvi dienos iki paskelbtos egzamino perlaikymo datos.

Studentas ar klausytojas, pagedaujantis perlaikyti egzaminą antrą kartą, privalo kreiptis į fakultetą, kuriame studijuoja, pateikti prašymą dėl leidimo perlaikyti egzaminą antrą kartą ir sumokėti į VDU sąskaitą VDU Tarybos patvirtintą kainą – 20,00 Eur. už vieno egzamino perlaikymą. Antrojo perlaikymo laikas būna pateiktas tvarkaraštyje. Jeigu studentas ar klausytojas, turėjęs teisę nemokamai perlaikyti egzaminą, bet be pateisinamos priežasties nedalyvavęs pirmojoje egzaminų perlaikymo sesijoje, turi teisę laikyti egzaminą antrosios egzaminų sesijos metu tik sumokėjęs nustatytą mokestį.

Kada galiu pasirinkti, ar noriu perlaikyti egzaminą?

Egzaminų perlaikymas organizuojamas pasibaigus sesijai. Pasirinkti ar norite perlaikyti egzaminą galite jei gavote neigiamą egzamino pažymį, bet galutinis dalyko įvertinimas Jus tenkina – tada egzamino galite nelaikyti.

Ar galima paankstinti/pavėlinti egzaminų sesiją?

Norint atidėti (pavėlinti) egzaminų sesiją, būtina kreiptis į savo fakulteto dekanatą. Jis spręs ar sesija gali būti atkelta. Rudens semestro sesija gali būti atidėta ne ilgiau kaip iki kovo 1d. Pavasario semestro – ne ilgiau kaip iki spalio 1d. Jeigu nori atkelti dar ilgesniam laikui, tai sprendžia studijų prorektorius. Paankstinti egzaminų sesijos negalima.

Ką daryti, jei vienu metu turiu du egzaminus?

Tokiu atveju reikia kreiptis į savo fakulteto dekaną ir prašyti nukelti vieną egzaminą.

Ar gydytojo pažyma gali pateisinti praleistą egzaminą?

Taip.

Skip to content