Bendrabučiai

Kur galima rasti visą informaciją apie VDU bendrabučius?

Adresu https://apgyvendinimas.vdu.lt/

Kokia yra gyvenamosios vietos skyrimo tvarka pirmo kurso VDU studentams?

 1. Sudaryti Studijų sutartį.
 2. Rezervuoti gyvenamąją vietą bendrabutyje pasirinkus ją iš siūlomų laisvų vietų sąrašo Studentų portale (studentas.vdu.lt) skiltyje ,,Bendrabučiai“.
 3. Į nurodytą  el. pašto dėžutę gauti patvirtinimą apie pasirinktos gyvenamosios vietos rezervaciją (skyrimą).
 4. Ne vėliau kaip per 5 (penkias) darbo dienas, sudaryti Apgyvendinimo sutartį el. būdu Studentų portale (studentas.vdu.lt).
 5. Kai gyvenamoji vieta skiriama visam studijų laikotarpiui, į paskirtą gyvenamąją vietą bendrabutyje reikia įsikelti per Studentų reikalų departamento (SRD) nustatytą terminą.
 6. Kai gyvenamoji vieta skiriama einamiesiems mokslo metams, į paskirtą gyvenamąją vietą bendrabutyje reikia įsikelti per 5 (penkias) darbo dienas nuo gyvenamosios vietos paskyrimo dienos.

Kam yra skiriamas pirmumas konkurse dėl gyvenamosios vietos?

 • Studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę.
 • Studentams su negalia ir jei šiems reikia lydinčio asmens pagalbos, Studentų reikalų departamento direktoriaus leidimu šie asmenys gali gyventi Bendrabutyje.
 • Studentams iš šeimų, kurios augina 3 ir daugiau vaikų, jei jie yra ne vyresni kaip 25 metų amžiaus.
 • Studentams, kurių vienas iš tėvų yra miręs.
 • Studentams iš šeimų deklaravusių gyvenamąją vietą toliau nuo Kauno miesto savivaldybės ribų.

Iki kada reikia susimokėti už bendrabutį?

 • Jei apgyvendinimo sutartis yra sudaryta ilgesniam kaip 2 (dviejų) mėnesių laikotarpiui, gyventojas mokestį už einamąjį mėnesį turi sumokėti iki einamojo mėnesio 15 (penkioliktos) kalendorinės dienos.
 • Jei sutartis sudaryta trumpesniam nei 2 (dviejų) mėnesių (įskaitytinai) laikotarpiui, gyventojas paskirtą mokestį už visą apgyvendinimo sutartyje numatytą apgyvendinimo laikotarpį turi sumokėti per 1 (vieną) dieną nuo apsigyvenimo gyvenamojoje vietoje dienos.

Kiek kainuoja apgyvendinimas bendrabučiuose VDU studentams?

Kiek kainuoja apgyvendinimas tave dominančiame bendrabutyje gali rasti puslapyje www.apgyvendinimas.vdu.lt

Kaip atlikti mokėjimą?

VDU studentai sąskaitas įmokoms atlikti (už studijas, bendrabutį ir t.t.) turi susiformuoti patys Studentų portale (http://studentas.vdu.lt → Mokesčiai) atlikdami šiuos veiksmus:

 1. Susiformuoti unikalią norimą apmokėti sąskaitą (pvz. VDU0140207365).
 2. Atsižvelgiant į suformuotoje sąskaitoje nurodytą sumą – ją apmokėti.
 3. Jei ketinate mokėti mažesnę sumą, nei Jums yra priskirta mokėti – suformuokite tik tokią sąskaitą, kokią ketinate apmokėti (pvz. jei priskirtas Apgyvendinimo mokestis – 100 Eur, o Jūs galite sumokėti tik 30 Eur, tai suformuokite sąskaitą už 30 Eur, likusią sumą – galėsite apmokėti suformuodami naują sąskaitą).

SVARBU: Visos įmokos gali būti atliktos tik pagal Studentų portale suformuotas sąskaitas. Kitu būdu sumokėtos įmokos nebus užskaitomos.

Ar gyvenant bendrabutyje suteikiamos mokestinės lengvatos?

Kiekvieną semestrą Studentų reikalų departamentas (SRD) organizuoja mokestinių lengvatų konkursą, gyvenantiems VDU bendrabučiuose.

Skip to content