Bendrabučiai

Kada galima registruotis į bendrabučius ir kokių dokumentų reikia?

Konkursas pirmo antro kurso studentams vyksta liepos- rugpjūčio mėnesiais. Bendrabučiai nr. 1 ir 3 suteikiami visam studijų laikotarpiui, nr. 2- vieniems metams. Kitų pakopų ir kursų studentai gali pretenduoti į laisvus likusius kambarius tik rugpjūčio mėnesio pabaigoje. Liepos mėnesį yra paskelbiama elektroninė paraiška, kurią reikia pildyti norint gauti bendrabutį, ten nurodyti visi reikiami dokumentai. Vėliau mokslo metų bėgyje visiems studentams galima pretenduoti į atsilaisvinusias vietas.

Ar suteikiama kam nors pirmenybė apsigyventi bendrabutyje?

Taip, pirmenybė teikiama:

  • neįgaliems studentams, jei šiems reikia lydinčio asmens pagalbos, Studentų reikalų departamento direktoriaus leidimu šie asmenys gali gyventi Bendrabutyje;
  • studentams, kuriems iki pilnametystės įstatymų nustatyta tvarka buvo nustatyta globa (rūpyba) arba jų tėvai (turėtas vienintelis iš tėvų) yra mirę;
  • studentams, kurie yra iš šeimų, auginančių keturis ar daugiau vaikų.

Kokios yra lengvatos apsigyvenant bendrabutyje?

Lengvatos taikomos, bet yra skelbiamas lengvatų konkursas, už kurį atsakingas VDU Studentų reikalų departamentas ir kurio metu galima prašyti gauti lengvatą gyvenimui bendrabutyje.