Apeliacinių prašymų teikimas

Ką daryti studentui, kuris nesutinka su dėstytojo vertinimu ir (ar) atsiskaitymo procedūromis?

Studentas,  nesutinkantis  su dėstytojo įvertinimu ir (ar) atsiskaitymo  procedūromis, gali teikti motyvuotą apeliacinį prašymą  fakulteto, kuriame studijuoja, dekanui.  

Kokiu atveju studentas turi teisę pateikti apeliacinį prašymą?

Studentas turi teisę pateikti apeliaciją dėl studijų rezultatų įvertinimų ir dėl atsiskaitymų procedūrų pažeidimų. 

Per kiek laiko studentas gali teikti apeliacinį prašymą?

Per  5 darbo  dienas po įvertinimo paskelbimo Universiteto internete.

Skip to content