Akademinės atostogos

Kiek kartų galima išeiti akademinių atostogų?

Studentai, neprarasdami studento statuso, gali išeiti akademinių atostogų (padaryti studijų pertrauką):

   • Pirmosios pakopos ir vientisųjų studijų – du kartus (vieną iš jų dėl asmeninių priežasčių).
   • Antrosios pakopos – vieną kartą.

Kiek trunka akademinės atostogos?

Akademinės atostogos trunka vienerius metus ir jų pabaiga, nepriklausomai nuo to, kada buvo suteiktos, visuomet sutampa su rudens ar pavasario semestro pradžia. Galima nutraukti akademines atostogas anksčiau, tačiau grįžimo į studijas data turi būti semestro pradžia.

Kada galima išeiti akademinių atostogų?

Akademinės atostogos studentui yra suteikiamos ne anksčiau kaip baigus pirmą semestrą ir ne vėliau kaip likus dviem savaitėms iki sesijos pradžios.

Ar išėjus akademinių atostogų studentas nepraranda studento statuso?

Išėjus akademinių atostogų studento statusas nėra prarandamas.

Kada ir kaip reikia grįžti iš akademinių atostogų?

Grįžtantys iš akademinių atostogų studentai iki semestro pradžios pateikia prašymą fakulteto dekanui grįžti iš akademinių atostogų.

Kas nutinka, laiku negrįžus iš akademinių atostogų?

Studentai, negrįžę iš akademinių atostogų, braukiami iš studentų sąrašų praėjus vienam mėnesiui po nustatytos grįžimo datos.

Ar galiu pasiimti akademines atostogas, jei turiu skolą?

Taip. Akademinių atostogų metu studentai gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjo skolas, mokėdami už kartojimą. Galimas skolų skaičius: dieninių ir nuolatinių studijų studentams – 2 skolos, ištestinių studijų studentams – 3 skolos.

Ar akademinių atostogų metu galima atsiskaityti už gautas akademines skolas?

Akademinių atostogų metu studentai gali kartoti atskirus dalykus, iš kurių turėjo skolas, mokėdami už kartojimą pagal studijuojamų dalykų apimtį kreditais.

Ar akademinių atostogų metu išmokamos stipendijos?

Studentams, gaunantiems stipendijas ir išeinantiems į akademines atostogas, stipendijos mokėjimas sustabdomas nuo sekančio mėnesio, kai fakulteto dekanas išleidžia potvarkį dėl akademinių atostogų. Grįžusieji iš akademinių atostogų gali gauti stipendiją, jei atitinka kriterijus, pagal kurios studentams buvo skirtos stipendijos einamajame semestre ir nemokant už tą laikotarpį, už kurį jau buvo išmokėta stipendija prieš išeinant į akademines atostogas.

Kas atsitinka negrįžus iš akademinių atostogų?

Studentai, negrįžę iš akademinių atostogų, braukiami iš studentų sąrašų praėjus vienam mėnesiui po nustatytos grįžimo datos. Studentai, esantys akademinėse atostogose, savo noru nutraukti studijas gali tik iki akademinių atostogų termino pabaigos.

Studentai braukiami iš studentų sąrašų ir studijų sutartis nutraukiama:

 • studento prašymu;
 • už nepažangumą, jei yra gavę tris ir daugiau skirtingų dalykų įvertinimus, mažesnius nei 5 (penki);
 • laiku nesumokėję už studijas pagal Rektoriaus patvirtintą Sutarčių sudarymo, įmokų ir mokesčių už studijas mokėjimo ir grąžinimo tvarkos aprašą;
 •  neužsiregistravę į semestro dalykus arba reikalaujamą jų minimumą;
 • negrįžę iš akademinių atostogų;
 • neįvykdę studijų programos baigiamajame studijų semestre;
 • negynę arba neapgynę baigiamojo darbo;
 • pasibaigus sutarties terminui;
 • už sutarties sąlygų nevykdymą;
 • už Universiteto Statuto, vidaus tvarkos pažeidimą;
Skip to content