A, B dalykai

Per kiek laiko reikia pabaigti privalomus A grupės dalykus?

Per pirmus keturis semestrus – dvejus studijų metus.

Kiek A grupės dalykų privalau išklausyti?

Studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip po vieną studijų dalyką iš visų keturių studijų sričių pogrupių (ne mažiau kaip 16 kreditų), nesirenkant dalyko, kuris yra tos pačios studijų krypties, kaip ir jo studijuojama studijų programa. Rinktis dalykus reikia iš šių studijų sričių pogrupių:

 1. Biomedicinos, fizinių ir technologijos mokslų
 2. Humanitariniai mokslų
 3. Socialiniai mokslų
 4. Menų

Kiek dalykų turiu klausyti iš A grupės užsienio kalbų pogrupio?

Iš užsienio kalbų pogrupio, kurį sudaro privalomi anglų kalbos bei kitų Universitete dėstomų užsienio kalbų studijų dalykai, studentas turi pasirinkti ne mažiau kaip 12 kreditų ir ne daugiau kaip 24  kreditų.

Kiek Anglų kalbos lygių privaloma išklausyti?

Studentai anglų kalbos lygį privalo rinktis pagal šias taisykles:

 1. pradėję studijuoti anglų kalbą nuo aukštesnio nei A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį;
 2. pradėję studijuoti anglų kalbą nuo A1 lygio, turi pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį;
 3. turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio kompetencijas, privalo studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų. (kartojasi)

Kaip nustatomas anglų kalbos mokymosi  lygis? 

Anglų kalbos mokymosi lygis nustatomas pagal Užsienio kalbų institute išlaikyto anglų kalbos testo rezultatus  ir anglų kalbos įvertinimus brandos atestate. Anglų kalbos lygio nustatymo testo gali nelaikyti studentai, anglų kalbos valstybiniame brandos egzamine surinkę 90 procentų ir daugiau.  Jie anglų kalbos mokosi, pasirinkę bet kurį C1 arba C1/C2 lygio anglų kalbos dalyką. C1 lygio kompetencija įskaitoma studentams pateikusiems C1 lygio kompetenciją liudijančius  dokumentus (standartizuotų anglų kalbos testų arba išsilavinimo anglų kalba įgijimo pažymėjimus).

Ar privalau studijuoti užsienio kalbas, jei anglų kalbos žinios atitinka C1 lygį?

Taip, studentai, pradėję studijuoti Universitete ir turintys akademinės anglų kalbos C1 lygio  kompetencijas, turi studijuoti anglų kalbos aukštesnį lygį arba kitas užsienio kalbas, kurių apimtis ne mažesnė kaip 12 kreditų. (kartojasi)

Ką daryti, jei lieka laisvų kreditų, skirtų kalbų studijavimui?

Likusius laisvus kreditus studentai gali panaudoti pasirinkdami aukštesnio nei C1 lygio anglų kalbos studijas, kitų užsienio kalbų studijas arba laisvai pasirenkamus studijų dalykus.

Privalomų A grupės dalykų pasirinkimo pavyzdžiai:

 1. Jei studentas studijuoja Lietuvių filologijos ir leidybos studijų programą, jis neturi rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalyko „Literatūra“ ir B grupės dalyko „Šiuolaikinės kalbotyros pagrindai“.
 2. Jei studentas studijuoja Teisės ir finansų studijų programą, jis neturi rinktis tos pačios studijų krypties A grupės dalykų „Teisė“ ir „Ekonomika“, o iš B grupės galima rinktis bet kurį teikiamą dalyką.
 3. Jei studentas išlaikė anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka A1 lygį, jis turės pasiekti akademinės anglų kalbos B2 lygį, vadinasi jis turės studijuoti A1, A2, B1, B2 lygius.
 4. Jei studentas išlaikė anglų kalbos testą ir jo kompetencijos atitinka B1 lygį, jis turės pasiekti akademinės anglų kalbos C1 lygį, vadinasi privalomai rinkdamasis anglų kalbos B1, B2 ir C1 lygius.
 5. Jei studentas valstybinį anglų kalbos egzaminą išlaikė 90 procentų, jis gali laikyti testą ir užsiskaityti C1 lygį ir studijuoti bet kokios kalbos 2 lygius, jei neužsiskaitė – studijuoti C1 lygio anglų kalbos ir bet kurį kitą užsienio kalbos dalyką.

 Kiek B grupės dalykų reikia išklausyti?

B grupė – alternatyvūs įvadiniai studijų krypčių dalykai, dėstomi kitose, nei studento studijuojamoje, studijų programoje. Šiai grupei skirtus kreditus (16 kreditų) studentas gali panaudoti laisvai rinkdamasis studijų dalykus ne tik iš B, bet ir iš A grupės. Dalykų sąrašas skelbiamas kiekvienais akademiniais metais.

 Ar galima neklausyti B grupės dalykų?

Taip, studentas gali iš B grupės dalykų sąrašo nepasirinkti nė vieno dalyko, tačiau vietoj jų rinktis kitus laisvai pasirenkamus, ne jo studijuojamos studijų programos dalykus. Jei studentas studijuoja gretutinėje arba Academia cum laude individualiojoje studijų programoje, B grupei skirtus kreditus gali panaudoti studijų programos dalykų studijoms. T.y., studento B grupės dalykų vietą studijų plane užims gretutinės arba individualiosios studijų programos dalykai ir kreditai.

 Ar turiu studijuoti Kompiuterinio raštingumo dalyką universitete?

Studentas turi privalomai studijuoti Kompiuterinio raštingumo studijų dalyką (4 kreditai), jei:

 1. neturi ECDL (Europos kompiuterio vartotojo) pažymėjimo,
 2. nėra teigiamu balu išlaikęs informacinių technologijų valstybinio brandos egzamino,
 3. nelaikė arba neišlaikė Universitete organizuojamo kompiuterinio raštingumo patikrinimo testo.

Kur rasti tvarkarasčius?

http://www.vdu.lt/lt/studijos/apie-studijas-vdu/tvarkarasciai/

Skip to content