Papildomas prašymų teikimas į VDU Studentų parlamentą

Skelbiame papildomą prašymų teikimą Vytauto Didžiojo universiteto (toliau – VDU SA) Studentų parlamentaro pozicijai užimti.

Studentų parlamentas – yra aukščiausias VDU SA valdymo organas. Studentų parlamento nariai tvirtina VDU SA prezidento metinę veiklos bei finansinę ataskaitas, keičia įstatus, priima rezoliucijas, o svarbiausia – renka atstovybės prezidentą, viceprezidentą bei VDU SA valdybą. Jame taip pat sprendžiami visi svarbiausi su universitetu ir studentų reikalais susiję klausimai.

Kviečiame tave nebūti pasyviu ir kelti savo kandidatūrą Studentų parlamento rinkimuose! Studentų parlamento nariu gali tapti kiekvienas VDU Studentas. Atstovauk savo fakultetą ir savo kurso draugus!

Žingsniai Studentų parlamento link:

  • Užpildyk prašymo tapti kandidatu formą:

Prašymo forma BAKALAURANTAMS

Prašymo forma MAGISTRAMS

Prašymo forma DOKTORANTAMS

  • Surink reikalingą skaičių draugų parašų (iš savo fakulteto), remiančių tavo kandidatūrą ir dalyvauk rinkimuose
  • Iki vasario 9 dienos 17:00 valandos atnešk užpildytą anketą į VDU Studentų atstovybę (S. Daukanto g. 27-201)
  • Kilus klausimams kreipkis el. paštu infovdusa@gmail.com  arba telefonu 8 37 327971

Būk aktyvus rinkimuose į VDU Studentų parlamentą!

Greta Šmaižytė: Artes Liberales idėjų panaikinimas – žingsnis atgal

Pastaruoju metu visuomenėje sklando įvairios kalbos dėl veiksmų, siekiant optimizuoti aukštųjų mokyklų tinklą Lietuvoje. Pirma buvo kalbama apie individualių universitetų iniciatyvas, vėliau pradėjo aiškiau girdėtis ir šalies vadovų pasisakymai apie būtiną pertvarką. Konsolidacijos idėją visada palaikiau. Norint gerinti siūlomų studijų programų kokybę yra būtina mažinti aukštųjų mokyklų skaičių Lietuvoje. Mūsų – Vytauto Didžiojo – universitetas pirmasis parodė iniciatyvą, siekdamas susijungti su Lietuvos Edukologijos universitetu. Tačiau dabartinis  Švietimo ir mokslo ministerijos bei vyriausybės siekis optimizuoti sistemą skubos tvarka kelia daug klausimų. Svarbiausi iš jų – kas nutiks su mūsų Alma Mater ir kokį universitetą mes baigsime?

Ministerijos sudaryta darbo grupė, neatsižvelgdama į jau pradėtus universitetų jungimosi veiksmus, pateikė savas išvadas, kaip turi atrodyti aukštųjų mokyklų tinklas Lietuvoje. Tuose planuose Vytauto Didžiojo universiteto nebelieka. Jis yra prijungiamas prie naujai sukurto Kauno universiteto. Valdžios atstovai, paviešinę tokį priimtą rezultatą, visuomenei nepateikia jokių paaiškinimų, kodėl buvo pasirinktas būtent toks variantas. Iš kur atsirado Kauno universitetas?  Kuo šis planas yra naudingas Lietuvai? Kaip bus vykdoma ši reforma? Sunku patikėti, kad atsakingos institucijos, nulemsiančios mūsų visų studentų likimą, nėra linkusios atsakyti į šiuos klausimus. Nors ir yra organizuojamos diskusijos, valdžios atstovai kartoja tik tai, kas jau yra pateikta jų darbo išvadose – Kauno universitetas.

Vytauto Didžiojo universiteto, turinčio gilias tradicijas ir Artes Liberales principus, išnykimas yra nelogiškas ir nepamatuotas. Esame vienintelis valstybinis universitetas Lietuvoje, kuriame studentai yra ugdomi pagal laisvųjų menų tradicijas. Šviesios atminties profesorius Leonidas Donskis yra pasakęs, kad universiteto misija yra ne gaminti pigią darbo jėgą, o apmąstyti visuomenę, socialinius ir politinius pamatus bei dabartį ir ateitį. Būtent dėl to universiteto ir Artes Liberales idėjų panaikinimas būtų didžiulis žingsnis Lietuvai atgal. Mano studijos yra nukreiptos į karjerą ir jos perspektyvas, todėl žinau, kad stiprūs darbdaviai ieško tokių darbuotojų, kurie būtų ne tik savo sričių profesionalai, tačiau turėtų ir platesnį išsilavinimą bei suvokimą apie pasaulį ir visuomenėje vykstančius procesus.

Studentai nėra įrankiai, kažkokios priemonės ar daiktai, kuriuos galima perkėlinėti iš vieno universiteto į kitą bei vykdyti reformas, visiškai neatsižvelgiant į jų nuomonę, tinkamai neinformuojant apie visus vykstančius procesus. Matydama neobjektyvų ir šališką institucijų darbą, viešą nusistatymą prieš Vytauto Didžiojo universitetą, kviečiu savo Alma Mater studentus ir visą bendruomenę į gegužės 16 d., antradienį, 16:30 organizuojamą VDU bendruomenės susitikimą Didžiojoje salėje, kurio metu galėsime pasikalbėti ir aptarti dabartinę universiteto situaciją bei vykstantį konsolidacijos procesą.

Išrinkta pirmoji VDU Studentų atstovybės prezidentė!

Kovo 16 dieną vykusiuose Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencijos metu, pirmą kartą organizacijos istorijoje, išrinkta prezidentė, socialinių mokslų fakulteto trečiakursė, Greta Šmaižytė. Konferencijos metu buvo pristatyta buvusio prezidento, Eigirdo Sarkano, metinės veiklos ataskaita, išrinkta VDU SA Valdyba bei Revizijos komisija.

Kandidatais į prezidento pareigas užsiregistravo du studentai, tačiau susiklosčius aplinkybėmis, vienas kandidatas prieš pat rinkimus atsisakė savo kandidatūros. Prezidentą slaptu balsavimu rinko VDU Studentų parlamentas. Vienintelė likusi kandidatė Greta Šmaižytė surinko 23 balsus už, 7 – prieš ir vienas balsavimo biuletenis buvo sugadintas. Taip pat buvo išrinkta naujoji Valdyba: Justė Elzbergaitė, Adomas Kačerauskas, Eigirdas Sarkanas, Martynas Švarcas ir Greta Šmaižytė, pagal užimamas prezidentės pareigas. Į naująją Revizijos komisiją išrinkti: Raimonda Smailytė, Arnas Bendaravičius, Lukas Gedvila, Laura Dragūnaitė ir Rimgailė Daukšytė.

Naujoji VDU SA prezidentė dalinasi emocijomis: „Esu be galo laiminga,  tačiau suprantu, kokia atsakomybė gula ant pečių. Esu pasiruošusi ją priimti ir tikiu, kad su savo komanda nuveiksime labai daug.“ Gretos komandą sudaro Vytautas Kučinskas (akademinių reikalų komiteto koordinatorius), Solveiga Skaisgirytė (socialinių reikalų komiteto koordinatorė), Dominyka Kurklietytė (kultūros komiteto koordinatorė), Sandra Matoškaitė (projektų ir tarptautinių ryšių komiteto koordinatorė), Lukas Dzedulionis (marketingo ir reklamos komiteto koordinatorius), Rūta Šerpytytė ir Ieva Ramanauskaitė (ryšių su visuomene komiteto koordinatorės), Živilė Masytė (laikraštuko „Studis“ vyr. redaktorė), Laurynas Nikelis (žmogiškųjų išteklių komiteto koordinatorius) ir Ignas Lokcikas (biuro administratorius).

Senajam prezidentui dėkojo ir naująją sveikino Lietuvos Studentų sąjungos prezidentas Mažvydas Savickas, VDU Studentų reikalų tarnybos direktorius Mantas Simanavičius, VDU Rektorius Juozas Augutis, kitų savivaldų atstovai bei VDU SA Alumni.

Valstybinis studijų fondas skelbia paskolų prašymų-anketų teikimo pradžią

Valstybinis studijų fondas (toliau – Fondas) skelbia valstybės remiamų paskolų studijų kainai sumokėti, gyvenimo išlaidoms ir dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis pavasario semestrą gauti prašymų-anketų teikimo pradžią – 2017 m. kovo 13 d. (8 val.), pabaigą – 2017 m. balandžio 7 d. (15 val.).

Studentai, norintys gauti valstybės remiamą paskolą galės pateikti elektroninius prašymus-anketas adresu https://studentai.vsf.lt/studentai/.

Pavasario semestrą studentams bus teikiamos šios valstybės remiamos paskolos:

  • paskolos studijų kainai sumokėti. Šios paskolos suma per metus negali viršyti studento mokamos metinės studijų kainos ar jos dalies;
  • paskolos gyvenimo išlaidoms (iki 950 Eur);
  • paskolos dalinėms studijoms pagal tarptautines (tarpžinybines) sutartis (iki 2 280 Eur per metus).

Teisę gauti valstybės remiamas paskolas turi aukštųjų mokyklų pirmosios pakopos, vientisųjų studijų, antrosios pakopos, trečiosios pakopos studentai, taip pat studentai, studijuojantys pagal laipsnio nesuteikiančias studijų programas.

Paskolos gavėjo bendra per visas studijas gautų paskolų suma, neįskaitant palūkanų, negali būti didesnė nei 14 630 Eur. Studentai norintys gauti paskolą studijų kainai, kurie jau pasiekė šį limitą, gali raštu kreiptis į Fondą dėl jo padidinimo. Su prašymu Fondui būtina pateikti aukštosios mokyklos pažymą apie studijų rezultatus bei studento mokamą kainą už studijas. Prašymai dėl limito didinimo turi būti pateikti iki prašymų-anketų priėmimo termino pabaigos.

Lietuvos aukštųjų mokyklų studentams 2017 m. pavasario semestrą bus teikiamos ir valstybės paskolos studijų įmokai sumokėti. Šias paskolas gali gauti studentai, iki 2009 m. įstoję į valstybės dalinai finansuojamas studijų vietas.

Planuojama, kad studentų, kuriems siūloma sudaryti paskolų sutartis, sąrašai bus paskelbti 2017 m. balandžio 27 d.

Mūsų tinklalapyje rasite daugiau informacijos apie valstybės remiamas paskolas.

Kandidatai į VDU SA prezidentus: motyvacija ir veiklos gairės

Jau kovo 16 dieną, 12 valandą, vyks prezidento metinės veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija, kurios metu ir  paaiškės, kas taps naujuoju VDU Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentu. Prašymus įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus pateikė Greta Šmaižytė ir Arnoldas Borovskis.

Kovo 7 dieną 15 valandą VDU Mažojoje salėje vyks VDU SA kandidatų į prezidentus debatai, kuriuose bus galima iš arčiau susipažinti su kandidatais ir užduoti jiems klausimų.

Kviečiame susipažinti su kandidatų į prezidento postą veiklos gairėmis:

Veiklos gairės:

Arnoldas Borovskis

Greta Šmaižytė

Motyvacinis laiškas:

Arnoldas Borovskis

Greta Šmaižytė

Paaiškėjo kandidatai į VDU Studentų atstovybės prezidentus

Kovo 16 dieną Vytauto Didžiojo universiteto (VDU) Studentų Parlamentas išrinks naująjį VDU Studentų atstovybės (VDU SA) prezidentą. Prašymus įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus pateikė Greta Šmaižytė ir Arnoldas Borovskis. Dabartinio prezidento metinės veiklos ataskaitos teikimo ir rinkimų konferencija vyks 12 val., VDU Mažojoje salėje (S. Daukanto g. 28).

„Prezidento pareigos reikalauja atsidavimo, atsakomybės ir laiko, tačiau kartu ir duoda neįkainojamos patirties. Džiugu, kad rinkimuose į VDU SA prezidento postą savo kandidatūrą iškėlė ne vienas studentas. Konkurencija yra tam tikras impulsas dar labiau stengtis, ruoštis bei įrodyti savo idėjų bei siekių stiprumą. Tikiu, kad bet kuris iš šių kandidatų ir toliau ves organizaciją tik į priekį. Tiek Studentų parlamento nariams, kurie rinks prezidentą, tiek ir kandidatams palinkėčiau dviejų dalykų – sveiko proto ir racionalių sprendimų.“ – kalbėjo dabartinis Studentų atstovybės prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Abu kandidatai į prezidentus kalbėjo apie tai, kad kaupė patirtis ir ilgai dirbo, kad užtektų kompetencijos užimti VDU studentų atstovybės prezidento pareigas, tačiau pretendentų tikslai šiek tiek skiriasi.

Greta Šmaižytė žada daugiau dėmesio skirti socialiniams ir akademiniams reikalams: „Mano ir mano komandos strategija nukreipta į stiprią organizaciją ir VDU studentų atstovavimą. Nepamiršime tradicinių renginių, tačiau norime daugiausiai dėmesio ir savo laiko skirti socialiniams ir akademiniams klausimams. Sieksime, kad per šį nelengvą ir įtemptą konsolidacijos laikotarpį studentai jaustųsi saugiai. Taip pat norime pagerinti tarptautinių studentų atstovavimą, tobulinti mokestinių lengvatų skyrimo tvarką bei toliau atstovauti visų studentų, o ne individualių asmenų interesus.“

Tuo tarpu Arnoldas Borovskis kalbėjo apie studentų interesų atstovavimą ir šiltesnius ryšius su visais studentais sprendžiant jų problemas: „Vienas iš mano tikslų laimėjus rinkimus yra pateikti VDU Studentų atstovybę kaip patrauklią organizaciją universiteto studentams siekiant visapusiško studentų interesų atstovavimo. Kartu su komanda norime, kad VDU SA būtų tokia organizacija, į kurią kiekvienas studentas, susiduriantis su problemomis, galėtų drąsiai ir noriai kreiptis žinodamas, kad tikrai sulauks pagalbos ir bus išklausytas. Šis tikslas kilo dėl to, kad studentai nesikreipia į atstovybę netikėdami studentų savivaldos efektyvumu arba tiesiog bijodami, kad gali likti nesuprasti ar neišklausyti.“

Kovo 7 dieną 15 valandą VDU Mažojoje salėje vyks VDU SA kandidatų į prezidentus debatai, kuriuose bus galima iš arčiau susipažinti su kandidatais ir užduoti jiems klausimų. Dieną prieš debatus pretendentai  pateiks tikslesnes veiklos gaires ir motyvacinius laiškus, kuriuos bus galima rasti VDU Studentų atstovybės puslapyje.

Nuo 2014 metų VDU Studentų atstovybės prezidento rinkimuose dalyvaudavo tik po vieną kandidatą. Po trijų metų pertraukos rinkimuose panoro dalyvauti du kandidatai siekiantys užimti prezidento postą. Per visą VDU Studentų atstovybės gyvavimo laikotarpį vos kelis kartus buvo renkamasi iš dviejų kandidatų, o prezidento pareigose niekuomet nebuvo merginos.

[av_gallery ids=’6163,6165′ style=’thumbnails’ preview_size=’portfolio’ crop_big_preview_thumbnail=’avia-gallery-big-crop-thumb’ thumb_size=’portfolio’ columns=’2′ imagelink=’lightbox’ lazyload=’avia_lazyload’]

 

Tapk Studentų atstovybės prezidentu!

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybė (toliau VDU SA) kviečia tave, ryžtingą studentą, tapti visų VDU studentų atstovu! Tam reikia tik surinkti penkiasdešimties studentų palaikymą ir įtikinti studentus, kodėl būtent tu turi tapti prezidentu.

VDU SA prezidentas yra atstovybės vadovas, koordinuojantis ir planuojantis jos veiklą. Pagrindinės prezidento pareigos yra atstovauti studentams VDU Rektorate, Senate ir universiteto Taryboje. Šis atstovas taip pat dalyvauja etikos komisijose, šaukia VDU SA Parlamento posėdžius bei veikia visos VDU SA vardu.

„Tai ypatingai atsakingos pareigos, reikalaujančios labai daug laiko. Tačiau tuo pačiu tai vieta, kurioje galima įgyti neįkainojamos patirties, o išsprendus net ir mažiausias vieno ar kelių studentų problemas, jaučiamas vidinis pasitenkinimas. Tiesioginės prezidento pareigos atlikimas atperka visą praleistą laiką bei patirtą stresą.“ – patirtimi dalinasi esamas VDU SA prezidentas Eigirdas Sarkanas.

Kandidatą į VDU SA prezidento postą įregistruoja VDU SA rinkimų komisijos pirmininkas. Prezidento kandidatūrą turi palaikyti ne mažiau 50 studentų. Kandidatų prašymus su studentų parašais atnešti į Studentų atstovybę (S. Daukanto g. 27-202) iki kovo 1 dienos, 17 val. dabartiniam prezidentui – Eigirdui Sarkanui.

VDU SA rinkimų reglamentas

Prašymas įregistruoti kandidatu į VDU SA prezidentus:

[gview file=”http://www.vdusa.lt/wp-content/uploads/VDU-SA-rinkimų-reglamentas.-final-2013-kovo-14-9-10.pdf”]

Šalies ateitis prasideda klasėje! Mums rūpi, kokia ji bus. O tau?

Jau vyksta 2017 m. atranka į programos „Renkuosi mokyti!“ mokytojus. Priimk iššūkį – tapk pokyčiu mokykloje! Užpildyk atrankos anketą iki 2017 m. vasario 27 d. arba pasidalink šia žinia.

Prisijunk prie jaunų, iniciatyvių žmonių bendruomenės, kurioje yra vertinamas kūrybiškumas, entuziazmas ir profesionalumas.

„Atsimenu Baltijos Kelią. Atsimenu, kad išvažiavome anksti ryte, kokios didelės spūstys buvo, kokie visi buvo susijaudinę ir ryžtingi. Vėliau tokių intensyvių jausmų ir tokio stipraus ryžto VEIKTI niekada nebemačiau. Man „Renkuosi mokyti!“ yra galimybė vėl išgyventi visus tuos jausmus ir dar daugiau. Tai galimybė, užuot pasyviai stebėjus, atsistoti, išeiti iš bejėgės aukos vaidmens ir keisti pasaulį“, – Rita Urbonaitė-Krulikovska (RM2), dailės ir technologijų mokytoja.

Kodėl verta?

Programa „Renkuosi mokyti!“, išbandyta Lietuvoje ir besiremianti tarptautine patirtimi, sukūrė unikalų jaunų mokytojų pritraukimo, atrankos ir profesinės pagalbos modelį, kuris yra įgyvendinamas bendradarbiaujant švietimui ir verslui. Programos dalyviai dvejus metus dirba mokyklose, padėdami kiekvienam mokiniui pasiekti kuo geresnių mokymosi rezultatų, gauna tęstinius mokymus ir individualizuotą profesinę pagalbą. Po dvejų metų klasėje „Renkuosi mokyti!“ dalyviai tampa pokyčius švietime ir visuomenėje nešančiais lyderiais. Programa Lietuvoje veikia nuo 2008 metų, ją įgyvendina VšĮ Mokyklų tobulinimo centras.

Daugiau informacijos apie „Renkuosi mokyti!“ – mūsų internetiniame puslapyje.

Aktualios programos naujienos – facebook profilyje.

„Mesk“ mokyklą savaitei!

Jau jubiliejinį, dešimtąjį, kartą iš eilės vyksta projektas „Moksleivi, pabūk studentu!“, kurio metu moksleiviai iš visos Lietuvos turi puikią galimybę pamatyti studijas iš arti: pasirinkti sau pačiam patinkančias studijas iš visų Vytauto Didžiojo universiteto siūlomų studijų programų. Taip pat mokiniai galės įsitikinti aukštojo mokslo kokybe, įsilieti į universiteto veiklą, lankyti paskaitas drauge su studentais bei pasisemti neįkainojamos patirties.

Pagrindinis projekto tikslas – supažindinti 10-12 klasių moksleivius su pasirinktomis studijų programomis, naujais žmonėmis, dėstytojais bei universiteto tvarka. Projekto dalyviai ne tik lankys pasirinktas paskaitas, bet susipažins su įvairių tarnybų darbuotojais, organizacijų vadovais bei jų veiklomis, kitais mokiniais iš įvairių Lietuvos vietų ir Studentų atstovybės nariais. Taip pat moksleiviams bus skirta ekskursija po universiteto erdves ir Kauno miestą bei kitos pramogos. Viso projekto metu su dalyviais draugaus mentoriai, kurie atsakinės į iškilusius klausimus ir padės nepasiklysti universiteto erdvėse.

„Šis projektas buvo labai gera patirtis ir aplink supo vien nuostabūs žmonės. Tikrai verta dalyvauti „Moksleivi, pabūk studentu“ tiems, kurie dar nėra apsisprendę dėl savo ateities ir nežino kur studijuoti. Gaila, kad šiame projekte galima dalyvauti tik vieną kartą“,– prisiminimais dalinasi Alytaus Jotvingių gimnazijos vienuoliktokė Džiuginta Vaščilaitė.

Kuo toliau, tuo labiau šis projektas įgauna vis didesnę svarbą. Tai suteikia galimybę moksleiviams, dalyvavusiems projekte ir stojantiems į Vytauto Didžiojo universitetą, išankstiniu stojimu arba pretenduojant į valstybės nefinansuojamą vietą (vnf) ne per LAMA BPO sistemą gauti papildomai 0,5 balo prie bendro konkursinio balo.

„Moksleivi, pabūk studentu“ projektas vyks  kovo 6 – 10, 20 – 24 ir balandžio 3 – 7 dienomis.

Registracija vyksta iki vasario 18 dienos imtinai!

Dalyvio mokestis už maitinimą – 5€.

Su atrinktaisiais bus susisiekta asmeniškai.

Registracija į projektą:

Edukologijos universitetas ir Vytauto Didžiojo universitetas tikisi susijungti iki metų pabaigos

Vytauto Didžiojo universitetas (VDU) ir Lietuvos edukologijos universitetas (LEU) tikisi susijungti iki 2017 metų pabaigos.

Apie tai pranešė ketvirtadienį pas Seimo pirmininką Viktorą Pranckietį apsilankę abiejų universitetų atstovai. Anot LEU tarybos pirmininko Henriko Juškevičiaus, susijungimo detalės bus aiškios dar iki šių metų stojimo.

„Bus vienas universitetas ir bus aišku, kur stoja ir ką baigs. O kaip kitaip studentus pritrauksi? Jie turi žinoti, kur jie stoja“, – žurnalistams po susitikimo sakė H.Juškevičius.

Jo teigimu, po susijungimo aukštoji mokykla turėtų vadintis Vytauto Didžiojo universitetu, liks viena taryba. Anot jo, Seimo pirmininkas pažadėjo paramą susijungimo kaštams padengti.

„Aš tikiu, kad šiandien galų gale mes susitarėme, kad tiltą reikia statyti ne išilgai upės, o skersai upės (…). Reikalinga buvo politinė valia ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien Seimo pirmininkas labai aiškiai pasakė, kad Seimas palaikys“, – teigė H.Juškevičius.

VDU tarybai pirmininkaujantis kadenciją baigęs prezidentas Valdas Adamkus savo ruožtu sakė, kad universitetų susijungimas pagerins pedagogų rengimą šalyje.

„Man atrodo, kad mes jau atsilikę esame nuo pedagoginio vystymosi ir pasiekimų, ir specialistų paruošimo, ko gero, per visą dešimtmetį. Šita spraga yra jaučiama ir aš tikiu, kad mes padarysime tikrai didelį žingsnį iš karto, ne po žingsniuką“, – sakė V.Adamkus.

V.Pranckietis teigė, kad universitetai jungimuisi prašo nedidelės finansinės paramos ir Seimas, kaip steigėjas, galėtų juos skirti.

„Mes jiems nepažadėjome nieko, bet sutarėme taip, kad jie padaro tikslų planą, surašo, koks to plano finansinis pagrindimas, ir jeigu sako – 5 mln. ar 10 mln. eurų ir tie dar išdėstyti per keletą metų, tai valstybės požiūriu arba universitetų biudžeto požiūriu tai yra tikrai labai kuklūs pinigai (…). Čia ne (finansinis) skatinimas (jungtis), čia yra tik padėjimas pernešti tuos kaštus universitetams. Jie negali visko patys padengti. Sakykime, jeigu mažėtų žmonių, tai išeitines reikėtų išmokėti, ir jeigu mes, kaip steigėjas, kviečiame universitetus jungtis, tai mes, kaip steigėjas, turime ir padėti išgyventi tą jungimąsi. Šiuo atveju tokios išlaidos. Galbūt dar laboratoriją kokią reikės papildomai įrengti, nes einama prie studijų kokybės“, – aiškino Seimo pirmininkas.

Dabartinis LEU Lietuvos Vyriausybės sprendimu įkurtas 1935 metais, tai buvo pirmoji aukštoji pedagoginė mokykla – dvimetis pedagoginis institutas Klaipėdoje. Jo uždavinys buvo rengti mokytojus reformuotai pradinei mokyklai ir plėtoti pedagoginius mokslus Lietuvoje. 1939 metų kovą, Vokietijai užgrobus Klaipėdos kraštą, institutas evakuotas į Panevėžį, o tų pačių metų rudenį, Lietuvai atgavus Vilnių, perkeltas į sostinę ir pavadintas Vilniaus pedagoginiu institutu, 1992 metais jam suteiktas universiteto statusas. 2011 metais jo pavadinimas pakeistas į Lietuvos edukologijos universitetą.

VDU įsteigtas 1922 metais Kaune, tuomet ši aukštoji mokykla vadinosi Lietuvos universitetu, 1930 metais jam suteiktas Vytauto Didžiojo vardas. 1950 metais universitetas sovietų valdžios uždarytas, o 1989 metais bendromis Lietuvos ir išeivijos lietuvių mokslininkų pastangomis atkurtas.

Šaltinis: http://www.bns.lt