Valdyba

Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) Valdyba – yra strateginis atstovybės valdymo organas. Valdyboje yra sprendžiami svarbiausi dalykai, kurie susiję su VDU SA strategija, veiklos gairėmis, finansais ir kitais dalykais.

Visi valdybos posėdžiai yra atviri ir juose gali dalyvauti kiekvienas norintis studentas. Šiuo metu VDU Studentų atstovybės valdybą sudaro 5 nariai.

Valdybos nariai:
Greta Šmaižytė (pagal užimamas prezidento pareigas)
Vytautas Kučinskas
Laurynas Nikelis
Rūta Šerpytytė
Martynas Švarcas

Greta Šmaižytė

Prezidentė


greta.smaizyte@stud.vdu.lt

Tel. nr: +370 611 26800

Laurynas Nikelis


El. paštas: laurynas.nikelis@stud.vdu.lt

Tel. nr: +370 658 37213

Rūta Šerpytytė


Martynas Švarcas


El. paštas: martynas.svarcas@stud.vdu.lt

Vytautas Kučinskas


vytautas.kucinskas@stud.vdu.lt