Studentų parlamentas

Studentų parlamentas (anksčiau vadintas FAS – Fakultetų atstovų susirinkimu) – yra aukščiausias Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) valdymo organas. Studentų parlamento nariai tvirtina VDU SA Prezidento metinę veiklos bei finansinę ataskaitas, keičia įstatus, priima rezoliucijas, renka atstovybės Prezidentą bei VDU SA Valdybą.

Studentų parlamento nariu gali tapti kiekvienas VDU Studentas. Informacija apie būsimus rinkimus į VDU Studentų parlamentą pranešama VDU Studentų atstovybės interneto puslapyje.

Studentų parlamento nariai

Skip to content