Studentų parlamentas

Studentų parlamentas (anksčiau vadintas FAS – Fakultetų atstovų susirinkimu) – yra aukščiausias Vytauto Didžiojo universiteto Studentų atstovybės (VDU SA) valdymo organas. Studentų parlamento nariai tvirtina VDU SA Prezidento metinę veiklos bei finansinę ataskaitas, keičia įstatus, priima rezoliucijas, o svarbiausia – renka atstovybės Prezidentą bei VDU SA Valdybą.

Studentų parlamento nariu gali tapti kiekvienas VDU Studentas. Tapk svarbiausia VDU Studentų atstovybės dalimi!

Studentų parlamento nariai.