Revizijos komisija

Revizijos komisija yra kolegialus vidaus kontrolės organas. Revizijos komisija vykdo VDU SA, jos padalinių bei juridinių asmenų finansinę bei veiklos kontrolę. Tikrina ir vertina VDU SA ir jos padalinių bei įsteigtų juridinių asmenų teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą, teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas ir rekomendacijas.

Revizijos komisijos nariai:

Greta Šmaižytė

Revizijos komisijos pirmininkė / Chairwoman of Audit Commision


revizija@vdusa.lt

Aleksas Vilkas

Revizijos komisijos narys / Member of Audit Commission


aleksas.vilkas@vdu.lt

Vaida Eirošiūtė

Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commission


vaida.eirosiute@vdu.lt

Santa Vozbutaitė

Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commission


santa.vozbutaite@vdu.lt

Rytis Sidarevičius

Revizijos komisijos narys / Member of Audit Commission


rytis.sidarevicius@vdu.lt

Skip to content