Revizijos komisija

Revizijos komisija yra kolegialus vidaus kontrolės organas. Revizijos komisija vykdo VDU SA, jos padalinių bei juridinių asmenų finansinę bei veiklos kontrolę. Tikrina ir vertina VDU SA ir jos padalinių bei įsteigtų juridinių asmenų teisėtumą, tikslingumą ir efektyvumą, teikia atitinkamoms institucijoms su tuo susijusias išvadas ir rekomendacijas.

Revizijos komisijos nariai:

Silvija Malinauskaitė

Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commision


Rokas Miltenis

Revizijos komisijos narys / Member of Audit Commision


Matas Čepurna

Revizijos komisijos narys / Member of Audit Commision


Joana Gasiulytė

Revizijos komisijos pirmininkė / Chairwoman of Audit Commision


Gintarė Jurelytė

Revizijos komisijos narė / Member of Audit Commission


gintare.jurelyte@vdu.lt

Skip to content