Komitetai

SUSIRINKIMŲ TVARKARAŠTIS

Susirinkimai vyks Gedimino g. 44, 202 auditorijoje.

Pirmadienį 17:00 Socialinių reiklų komiteto susirinkimas.

Komiteto tikslas – užtikrinti studentų saugumą, emocinę gerovę, socialinės dimensijos vystymą, kurti jaukią ir dinamišką socialinę aplinką. Komiteto nariai taip pat rūpinasi bendrabučių paslaugų kokybe, studentų finansine parama, palankiomis studijų sąlygomis universitete ir infrastruktūra, paremta universalaus dizaino principais bei pritaikyta visiems studentų poreikiams. Komitetą koordinuoja Emilija Drabužinskaitė.

Pirmadienį 18:00  Organizacinių reikalų komiteto susirinkimas.

Komitetas aktyviai dirba su Lietuvos ir užsienio fondais ir siekia pritraukti finansavimą įvairioms SA veikloms vykdyti. Taip pat rūpinasi kokybišku, linksmu bei turiningu VDU studentų laisvalaikiu. Be tradicinių renginių, tokių kaip „Pavasario festivalis“ ar stovykla „Subalansuotas fuksas“, komitetas prisideda ir prie akademinių, socialinių akcijų įgyvendinimo. Komiteto koordinatorė – Joana Gasiulytė.

Antradienį 18:00 Akademinių reikalų komiteto susirinkimas.

Šis komitetas rūpinasi geresne studijų kokybe ir akademiškai sąžiningu studijų organizavimu. Tai komitetas visada pasiruošęs suteikti visus rūpimus atsakymus į akademinius klausimus ir pasirūpinti tokiais pačiais kaip jie patys – studentais! Komitetą koordinuoja Monika Ražauskaitė.

Antradienį 19:00 Ryšių su visuomene komiteto susirinkimas.

Komiteto funkcija yra skleisti informaciją apie VDU SA vykdomą veiklą, atsakinėti į studentų klausimus ir žinutes, administruoti VDU SA paskyras socialiniuose tinkluose, rašyti pranešimus spaudai ir rūpintis organizacijos įvaizdžiu. Komiteto koordinatorė – Viktorija Zaveckaitė.

Be to, komitete veikia žurnalo Studis redakcija, vyr. redaktorė Evelina Baciuškaitė. Redakcijos susirinkimas vyks antradienį 18:00 val., S. Daukanto g. 27, 201. 

Trečiadienį 18:00 Marketingo ir reklamos komiteto susirinkimas.

Komitetas yra atsakingas už atstovybės gaunamą paramą, ieško finansinių išteklių renginių ir projektų įgyvendinimui. Komiteto nariai aktyviai ieško partnerių, kurie suteiktų geresnes sąlygas VDU studentams įvairiose įstaigose bei mezga naujas pažintis su įvairių kompanijų atstovais. Komiteto koordinatorius – Rokas Miltenis.

Trečiadienį 19:00 Bendras VDU SA susirinkimas.

Šį susirinkimą veda VDU SA prezidentė Ieva Vengrovskaja, kuri atstovybės narius supažindina su aktualia akademine ir socialine informacija ir naujienomis. Bendro susirinkimo metu diskutuojama įvairiomis temomis apie universiteto politiką bei LSS, komitetai papasakoja apie darbus, nuveiktus per savaitę.

Jei nori prisijungti prie komitetų – užpildyk šią anketą.

 

Skip to content