Socialinių reikalų komitetas

 

Socialinių reikalų komitetas – vienas iš pagrindinių studentų atstovavimo organų. Komiteto tikslas – užtikrinti studentų saugumą, emocinę gerovę, socialinės dimensijos vystymą, kurti jaukią ir dinamišką socialinę aplinką. Komiteto nariai taip pat rūpinasi bendrabučių paslaugų kokybe, studentų finansine parama, palankiomis studijų sąlygomis universitete ir infrastruktūra, paremta universalaus dizaino principais bei pritaikyta visiems studentų poreikiams.

Koordinatorė: Ieva Vengrovskaja
Susirinkimo laikas: antradienis 17:00

Skip to content